Fungerar bra i vården

Kompetens och patientbemötande fungerar bra

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vi bad sjuksköterskorna ge exempel på något som fungerar bra inom hälso- och sjukvården. Teamarbete och sammanhållning lyfts fram som något som fungerar bra, men många har svårt att uppge något positivt.

Det många lyfter fram som något positivt är vårdpersonalen; dess kompetens och bemötande av patienter samt drivkraften som finns. Den beskrivs som engagerad, utbildad och fantastisk. ”Vi som jobbar i vården gör vården” skriver en sjuksköterska.

”Vi som jobbar i vården gör vården.”

Trollar med knäna
Teamarbete och sammanhållning är en viktig punkt för många: vissa beskriver det som en laganda. ”Samarbetet i personalgrupperna och för det mesta mellan avdelningar för att optimera vården för patienterna”, skriver en sjuksköterska.
En del lyfter fram akutsjukvården (inklusive triage) och specialistvård­en som särskilt fungerande, i alla fall när patienten väl tagit sig dit. ”Akutsjukvården, vi löser problemen och trollar med knäna, mer hängivna människor får man leta efter”, skriver en svarande.

Medicinska framsteg
Vissa lyfter fram en förbättrad vård i form av omhändertagande, medicinska framsteg och forskning. ”Kompetensen finns där och när akuta situationer uppstår ger vi en fantastiskt bra vård, det är den lättare vården, helhetsblicken och den typen av omvårdnad som fallerar på grund av personal och platsbrist”, uppger en sjuksköterska.
Andra positiva saker som enstaka personer nämner i enkäten är högkostnadsskydd, att patienter kan vara delaktiga i sin behandling, palliativa ordinationer, hjärt- och strokesjukvård, bra stöd från vårdcentralsläkare samt 1177 och deras första triagering.

Det här fungerar bra

• Samarbete och teamarbete
• Personalens kompetens och drivkraft
• Medicinska framsteg
• Akutsjukvård och specialistsjukvård

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 12–16 oktober 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.