Etikettarkiv: Nyutexaminerad

Professionssteget – en spännande utvecklingsmöjlighet i Uppsala

Elisabet Åkerström, Emelie Stenkvist, Viktor Ekström och Lena Nyholm på Akademiska sjukhuset. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Elisabet Åkerström, Emelie Stenkvist, Viktor Ekström och Lena Nyholm på Akademiska sjukhuset. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Akademiska sjukhuset i Uppsala har startat projektet ”Professionssteget för sjuksköterskor” med syftet att säkra kompetensförsörjning avseende kliniskt aktiva sjuksköterskor och genom gedigen handledning främja kunskapsutbyte mellan nya och erfarna sjuksköterskor.

Programmet innehåller fyra nya roller som handledare. Tanken och förhoppningen är att erfarna, kliniskt verksamma sjuksköterskor ska kunna vara med och bidra till de nyutexaminerade sjuksköterskornas yrkesutveckling på ett organiserat sätt. Det skulle kunna ge nya stimulerande arbetsuppgifter, förståelse för varandras situation och en trygg introduktion i yrket samtidigt som det även kommer patienterna till gagn.
– Professionssteget för sjuksköterskor startades efter att Akademiska sjukhuset ansökte om – och fick – anslag från regeringens Professionsmiljarden för att skapa bättre förutsättningar för nya sjuksköterskor. Programmet är utarbetat efter vetenskaplig evidens och har förankrats i intervjuer och workshoppar med personal både här på Akademiska sjukhuset och intervjuer på andra sjukhus i regionen. I dessa intervjuer stod det klart att det fanns ett behov av stöd hos nya och oerfarna sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor, samtidigt som de rutinerade sjuksköterskorna gärna ville ha nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter, berättar Lena Nyholm, specialistsjuksköterska i intensivvård och projektledare för Professionssteget för sjuksköterskor.

Tre handledartyper
Efter att ha utformat projektplan och budget började Lena se över vilka verktyg som skulle kunna vara lämpliga att nyttja i programmet och efter utförlig forskning landade beslutet på modellen Huvud-Hand-Hjärta, från Anna Forsbergs Omvårdnad på akademisk grund. Detta lade basen för tre olika handledartyper, med inriktningarna klinik, reflektion och vetenskap.
– Detta är en värdefull satsning – inte nog med att det ger stöd för de sjuksköterskor som kommer nya till sjukhuset utan det ger även möjligheten för de som har arbetat länge att vara delaktiga och sprida sina kunskaper. Humankapitalet är otroligt viktigt här och jag är övertygad om att det framöver även kommer att leda till tryggare personal och bättre stämning på arbetsplatsen. Min roll är att skapa förutsättningar för handledning genom att avsätta tid för och prioritera uppdraget, säger Viktor Ekström, sjuksköterska och avdelningschef på akutmottagningen.

Rätt förutsättningar för handledning
En av de sjuksköterskor som tagit chansen att utbilda sig till handledare är Elisabet Åkerström; hon var en av de första av medarbetarna som gick in i programmet och har redan hunnit vara handledare åt nyutexaminerade sjuksköterskan Emelie Stenkvist.
– Jag har varit intresserad av utbildningsfrågor i många år – det är verkligen roligt att handleda då man har rätt förutsättningar, och det är något som sjukhuset verkligen har tagit fasta på. Nu finns det en trygghet och ett lugn som jag uppskattar, och jag har fått se över mina egna rutiner och kunskaper på ett väldigt lärorikt sätt, betonar Elisabet.
Hon förklarar att varje handledning utformas individuellt utifrån den enskilda sjuksköterskans behov och att den är förlagd efter den ordinarie introduktionsperiod som nya medarbetare får ta del av.
– Programmet omfattar alla som kommer nya och framförallt de som har avslutat sin utbildning de senaste fyra åren. Det handlar alltså inte bara om att stötta ny personal utan också om att följa upp och finnas som bollplank för de sjuksköterskor som hunnit vara här ett litet tag. Min förhoppning är att det framöver kommer att etableras uppföljningar på lite längre sikt för att stämma av.

Har blivit säkrare i sin yrkesroll
Emelie själv berättar att det var skönt att kunna få förlängd inskolning, vilket både inkluderade flera pass med erfarna sjuksköterskor och längre tid på varje station inom akutvårdsavdelningen. Hon är övertygad om att en stabil plattform att utgå ifrån är viktigt när man väl står på egna ben.
– Jag känner mig absolut säkrare i min yrkesroll och handledningsperioden har fört med sig att jag oftare tar mig tiden att stanna upp för att reflektera och diskutera med mina kollegor. I förlängningen tror jag att det gör mig till en bättre sjuksköterska, avslutar hon.

För mer information om Akademiska sjukhuset och våra lediga tjänster klicka här!

Akademiska sjukhuset
På Akademiska sjukhuset erbjuder vi sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet med ett starkt engagemang. Här finns en unik kunskap och den mest avancerade vården som finns att tillgå. Varje år söker över 700 000 människor vård hos oss, vilket borgar för oerhört breda och omväxlande utmaningar med stora möjligheter till utveckling.

Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel. vxl: 018-611 00 00
www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/

Basår ger nyutexaminerade sjuksköterskor trygg start

Ulrika Adamsson, PA-konsult, Cathrine Klippedahl, avdelningschef, Lisa Roos, sjuksköterska och Kerstin Skoglund Fredriksson, avdelningschef. Foto: Tobias Rygert
Ulrika Adamsson, PA-konsult, Cathrine Klippedahl, avdelningschef, Lisa Roos, sjuksköterska och Kerstin Skoglund Fredriksson, avdelningschef. Foto: Tobias Rygert
– Vi vill ge våra nya sjuksköterskor en bred introduktion och goda förutsättningar till en trygg start i yrkeslivet. Det säger Ulrika Adamsson, PA-konsult vid Hallands sjukhus, där alla nyutexaminerade sjuksköterskor börjar sin anställning med ett basår.

Hallands sjukhus, som omfattar sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka, erbjuder sedan drygt ett år tillbaka alla nyutexaminerade sjuksköterskor ett basår.
– Vi har i nära dialog med sjuksköterskestudenter, våra egna sjuksköterskor och chefer samt Vårdförbundet arbetat fram ett basår som omfattar alla sjuksköterskor som är nya i yrket, berättar Ulrika Adamsson.
Nyutbildade sjuksköterskor som anställs inom sjukhuset får sin grundplacering på en avdelning, ingår i ordinarie bemanning och får därutöver extra förmåner i form av bland annat schemalagd reflektion, utbildning, studiebesök och en ny-i-yrket-coach som bistår med personlig och praktisk handledning och följer sin adept under hela det första året.
Ulrika Adamsson poängterar att basåret inte är något fristående program utan Hallands sjukhus sätt att introducera nya sjuksköterskor på.
– Alla nya sjuksköterskor, oavsett vilken avdelning de börjar jobba på, får samma introduktion och utbildning. Vi är övertygade om att basåret leder till tryggare sjuksköterskor och därmed också säkrare och bättre vård för patienterna.
Hon påpekar att basåret även ger de nya sjuksköterskorna en bättre helhetssyn på vården, under året finns det till exempel möjlighet att byta till annan placering om så önskas.
– Oavsett om man väljer att byta eller inte ger basåret en bred inblick i verksamheten där de nyanställda möter medarbetare från olika enheter och med olika medicinska inriktningar. Vår tanke är att dessa möten ska bidra till en framtida arbetsrotation. Det finns många sätt att utvecklas på, ett kan ju vara att byta inriktning eller avdelning inom sjukhuset.

Vill du jobba hos oss på Hallands sjukhus?
Kontakta gärna Ulrika Adamsson, ulrika.adamsson@regionhalland.se på HR-avdelningen för information.

Lärorikt år
Lisa Roos blev färdig sjuksköterska i december 2015 och sökte sig därefter till Hallands sjukhus. Hon har nyligen avslutat sitt basår på akutmottagningen.
– Det har varit ett lärorikt och väldigt roligt år. Visst, det har varit stressigt ibland men jag har alltid haft stort stöd av mina kollegor vilket gjort att jag känt en stor trygghet även när det varit lite hektiskt.
Det gångna årets återkommande reflektionstillfällen är något hon rankar mycket högt.
– Jag uppskattade verkligen samtalen med andra sjuksköterskor som liksom jag var helt nya i yrket. Utbildningsdagarna då vi bland annat fick fördjupade kunskaper i vanliga sjukdomar var också värdefulla. Totalt sett var basåret jättebra, det gav en mig en trygg och säker start i yrket.

Gynnar alla
Cathrine Klippedahl, avdelningschef på akuten, konstaterar att vården dras med stora utmaningar, inte minst när det gäller att rekrytera nya sjuksköterskor och få dem att stanna kvar.
– Vi vill ge våra nya sjuksköterskor bästa möjliga förutsättningar för att ta sig in i och finna sig till rätta i sitt nya yrke. Basåret är en viktig del i det arbetet.
Kerstin Skoglund Fredriksson som också är avdelningschef på akuten, nickar instämmande.
– Inte minst de organiserade reflektionstillfällena där de nya sjuksköterskorna kan mötas för att utbyta erfarenheter är av stort värde, det är viktigt att få se hur andra har det och hur det fungerar på andra avdelningar. Erfarenhetsutbyte mellan kollegor har alla nytta av, även vården i stort.
Hon konstaterar att det är stor skillnad på att vara nybakad sjuksköterska idag jämfört med hur det var för 20, 30 år sedan.
– Idag måste du kunna mycket mer redan från början. Att studera i tre år för att sedan komma ut i en verklighet som inte alltid stämmer med vad skolan säger, är en utmaning i sig. Basåret ger de nya en grupptillhörighet och ytterligare tillfällen till lärande och reflektion vilket jag tror är oerhört viktigt för att vi ska kunna attrahera och behålla nya sjuksköterskor.

Region Halland
Basåret är till för dig som är nyutbildad sjuksköterska eller har högst sex månaders erfarenhet. Under ett basår på Hallands sjukhus får du:
• Schemalagda utbildnings-, reflektions- och studiebesöksdagar
• Schemalagda träffar med en egen ny-i-yrket-coach
• Möjlighet att välja tjänstgöring på en eller två placeringar
www.regionhalland.se

www.regionhalland.se