Presentation

Basår ger nyutexaminerade sjuksköterskor trygg start

Publicerad 15 mars 2017

Ulrika Adamsson, PA-konsult, Cathrine Klippedahl, avdelningschef, Lisa Roos, sjuksköterska och Kerstin Skoglund Fredriksson, avdelningschef. Foto: Tobias Rygert
Ulrika Adamsson, PA-konsult, Cathrine Klippedahl, avdelningschef, Lisa Roos, sjuksköterska och Kerstin Skoglund Fredriksson, avdelningschef. Foto: Tobias Rygert
– Vi vill ge våra nya sjuksköterskor en bred introduktion och goda förutsättningar till en trygg start i yrkeslivet. Det säger Ulrika Adamsson, PA-konsult vid Hallands sjukhus, där alla nyutexaminerade sjuksköterskor börjar sin anställning med ett basår.

Hallands sjukhus, som omfattar sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka, erbjuder sedan drygt ett år tillbaka alla nyutexaminerade sjuksköterskor ett basår.
– Vi har i nära dialog med sjuksköterskestudenter, våra egna sjuksköterskor och chefer samt Vårdförbundet arbetat fram ett basår som omfattar alla sjuksköterskor som är nya i yrket, berättar Ulrika Adamsson.
Nyutbildade sjuksköterskor som anställs inom sjukhuset får sin grundplacering på en avdelning, ingår i ordinarie bemanning och får därutöver extra förmåner i form av bland annat schemalagd reflektion, utbildning, studiebesök och en ny-i-yrket-coach som bistår med personlig och praktisk handledning och följer sin adept under hela det första året.
Ulrika Adamsson poängterar att basåret inte är något fristående program utan Hallands sjukhus sätt att introducera nya sjuksköterskor på.
– Alla nya sjuksköterskor, oavsett vilken avdelning de börjar jobba på, får samma introduktion och utbildning. Vi är övertygade om att basåret leder till tryggare sjuksköterskor och därmed också säkrare och bättre vård för patienterna.
Hon påpekar att basåret även ger de nya sjuksköterskorna en bättre helhetssyn på vården, under året finns det till exempel möjlighet att byta till annan placering om så önskas.
– Oavsett om man väljer att byta eller inte ger basåret en bred inblick i verksamheten där de nyanställda möter medarbetare från olika enheter och med olika medicinska inriktningar. Vår tanke är att dessa möten ska bidra till en framtida arbetsrotation. Det finns många sätt att utvecklas på, ett kan ju vara att byta inriktning eller avdelning inom sjukhuset.

Vill du jobba hos oss på Hallands sjukhus?
Kontakta gärna Ulrika Adamsson, ulrika.adamsson@regionhalland.se på HR-avdelningen för information.

Lärorikt år
Lisa Roos blev färdig sjuksköterska i december 2015 och sökte sig därefter till Hallands sjukhus. Hon har nyligen avslutat sitt basår på akutmottagningen.
– Det har varit ett lärorikt och väldigt roligt år. Visst, det har varit stressigt ibland men jag har alltid haft stort stöd av mina kollegor vilket gjort att jag känt en stor trygghet även när det varit lite hektiskt.
Det gångna årets återkommande reflektionstillfällen är något hon rankar mycket högt.
– Jag uppskattade verkligen samtalen med andra sjuksköterskor som liksom jag var helt nya i yrket. Utbildningsdagarna då vi bland annat fick fördjupade kunskaper i vanliga sjukdomar var också värdefulla. Totalt sett var basåret jättebra, det gav en mig en trygg och säker start i yrket.

Gynnar alla
Cathrine Klippedahl, avdelningschef på akuten, konstaterar att vården dras med stora utmaningar, inte minst när det gäller att rekrytera nya sjuksköterskor och få dem att stanna kvar.
– Vi vill ge våra nya sjuksköterskor bästa möjliga förutsättningar för att ta sig in i och finna sig till rätta i sitt nya yrke. Basåret är en viktig del i det arbetet.
Kerstin Skoglund Fredriksson som också är avdelningschef på akuten, nickar instämmande.
– Inte minst de organiserade reflektionstillfällena där de nya sjuksköterskorna kan mötas för att utbyta erfarenheter är av stort värde, det är viktigt att få se hur andra har det och hur det fungerar på andra avdelningar. Erfarenhetsutbyte mellan kollegor har alla nytta av, även vården i stort.
Hon konstaterar att det är stor skillnad på att vara nybakad sjuksköterska idag jämfört med hur det var för 20, 30 år sedan.
– Idag måste du kunna mycket mer redan från början. Att studera i tre år för att sedan komma ut i en verklighet som inte alltid stämmer med vad skolan säger, är en utmaning i sig. Basåret ger de nya en grupptillhörighet och ytterligare tillfällen till lärande och reflektion vilket jag tror är oerhört viktigt för att vi ska kunna attrahera och behålla nya sjuksköterskor.

Region Halland
Basåret är till för dig som är nyutbildad sjuksköterska eller har högst sex månaders erfarenhet. Under ett basår på Hallands sjukhus får du:
• Schemalagda utbildnings-, reflektions- och studiebesöksdagar
• Schemalagda träffar med en egen ny-i-yrket-coach
• Möjlighet att välja tjänstgöring på en eller två placeringar
www.regionhalland.se

www.regionhalland.se