Etikettarkiv: Självständingt

Ögonsjukvården – en mångfacetterad specialisering

Eva Josefsson, Anna Wiborn, Almir Imsirovic och Funny Ramadhan trivs bra på Ögonkliniken Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Eva Josefsson, Anna Wiborn, Almir Imsirovic och Funny Ramadhan trivs bra på Ögonkliniken Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Ögonsjukvården är ett mycket komplext och mångfacetterat område, med en mängd spännande specialistinriktningar inom såväl slutenvård och öppenvård som kirurgi. Det är ett självständigt arbete med stora utvecklingsmöjligheter.

Ögonkliniken Linköping har närapå 100 anställda, men trots det präglas kliniken av en varm stämning och positiva attityder. Här hjälps alla åt och det borgar för en flexibel arbetsplats med högt i tak, där patienten finns i centrum.
– Jag har arbetat här i många år, först som ögonsjuksköterska och från slutet av 1990-talet, som ortoptist och kliniken har alltid varit en oerhört flexibel arbetsgivare vad gäller allt från att vabba till att variera arbetstid och planera semestrar. Det finns också en genomgående strävan efter att utvecklas och förbättras, så man känner sig hela tiden motiverad att pusha framåt, säger Anna Wiborn, som idag arbetar både som ögonsjuksköterska och ortoptist och även är verksamhetsutvecklare och patientsäkerhetssamordnare.

Självständigt och utvecklande
Ögonsjuksköterskan Eva Josefsson fördelar sin tid mellan bland annat glaukommottagningen, jourverksamheten, diabetesmottagningen och remiss­bedömningar.
– Det är väldigt roligt att göra sina egna bedömningar och styra sitt arbete själv. Det är både självständigt och utvecklande, och väl förankrat i den forskning som bedrivs här på universitetssjukhuset. Kliniken har alltid varit väldigt uppmuntrande till fortbildning, så har man intresset är det bara positivt att fördjupa sig och växa, berättar Eva.

Kan ägna tid åt varje patient
Kollegan och allmänsjuksköterskan Funny Ramadhan kom direkt till ögonvården efter sin examen för två år sedan. Hon trivs med den enormt lärorika och omväxlande miljön och uppskattar möjligheten att ägna ordentligt med tid åt varje patient.
– Vi har inga långliggare, så man möter hela tiden nya utmaningar och kan lägga den tid som behövs på varje patient. Det finns ett stort engagemang bland både sjuksköterskor och chefer, så vill man vara med och påverka arbetet eller driva verksamhetsutveckling finns alla möjligheter. Överlag sker det mycket positivt just nu, så de som är sugna på att arbeta med en ögonvård i världsklass är välkomna till oss, avslutar Funny.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Ögonkliniken i region Östergötland
Ögonkliniken i region Östergötland har verksamhet på universitetsjuk­huset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och på lasarettet i Motala. Kliniken ger länssjukvård till invånarna i Östergötlands län, och högspecialiserad vård till patienter från Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. I stort sett alla typer av ögonsjukdomar diagnostiseras och behandlas vid kliniken. Kliniken bedriver såväl öppenvård som slutenvård och består av mottagningar, operationsavdelningar, vårdavdelning samt syncentral. Klinikens uppdrag innefattar sjukvård, undervisning och forskning.
www.regionostergotland.se

Behandlingssjuksköterskor minskar väntetiden på akuten

Monica Magnusson, behandlingssjuksköterska på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
Monica Magnusson, behandlingssjuksköterska på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
På akutmottagningen vid Linköpings universitetssjukhus har man valt att låta sjuksköterskor som vill utvecklas arbeta som behandlingssjuksköterskor. De tar emot patienter med lättare skador som inte behöver en läkarbedömning. Behandlings­sjuksköterskorna arbetar självständigt och avlastar läkarna.

– Våra behandlingssjuksköterskor har en egen mottagning som funnits i projektform sedan 2013 och blev permanentad 2014. Konceptet är hämtat från Danmark, där man haft behandlingssjuksköterskor i många år, säger Monica Magnusson, behandlingssjuksköterska på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon är sjuksköterska sedan 1977, har specialistutbildningar inom anestesi, intensivvård och akutsjukvård och har arbetat inom akutsjukvården sedan 1983.

Behandlar egna patienter
Till behandlingssjuksköterskornas arbetsuppgifter hör att bedöma och behandla patienter, exempelvis genom att suturera, bedöva, vaccinera och lägga om sår eller hantera enklare frakturer.
– Vi har tydliga riktlinjer och PM för vilka uppgifter behandlingssjuksköterskorna har möjlighet att hantera självständigt och vilka uppgifter som kräver samverkan och stöd av främst ledningsläkaren, säger Monica Magnusson.
En stor fördel med att ha behandlingssjuksköterskor är att de minskar väntetiden för patienter med enklare skador på akuten eftersom de självständigt kan bedöma och behandla dessa patienter. Det gör att läkarna kan fokusera på svårt sjuka och mer komplicerade patientfall.
Utifrån sjuksköterskans perspektiv är möjligheten att arbeta som behandlingssjuksköterska en intressant utvecklingsväg. För att arbeta som behandlingssjuksköterska bör man, enligt Monica Magnusson, ha erfarenhet av och intresse för akutsjukvård. En specialistutbildning i akutsjukvård är en fördel, men inget krav.

Stort intresse från andra sjukhus
– Vi har haft den här mottagningen i några år och ser möjligheten att framöver även kunna ta emot patienter med andra typer av skador eller besöksorsaker. Vi har sedan starten behandlat cirka 1 100 patienter per år, säger Monica Magnusson.
Intresset för att inrätta mottagningar med behandlingssjuksköterskor är stort.
– I slutet av mars startade vi den andra utbildningen för externa sjuksköterskor som vill utbilda sig till behandlingssjuksköterskor och ta efter vårt koncept. Då efterfrågan varit stor på fler utbildningstillfällen är det troligt att vi fortsätter med fler till vintern. Jag kan absolut rekommendera andra akutverksamheter att öppna en mottagning med behandlingssjuksköterskor. Det här är en modell som gynnar både sjuksköterskor, läkare och patienter. Det är bra att ge behandlingssjuksköterskorna ett relativt avgränsat ansvarsområde till en början, för att därefter utöka med fler typer av patienter efterhand, säger Monica Magnusson.