Hälften av sjuksköterskorna nöjda med vidareutbildning

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Helle Wijk, viceprefekt för samverkan och docent i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.
Helle Wijk, viceprefekt för samverkan och docent i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.
54 procent av sjuksköterskorna anser att vidareutbildningen och fortbildningen fungerar bra. För att förbättra vidareutbildnings- och fortbildningsmöjligheter behövs bland annat bättre tillgänglighet, tydliga karriärstegar och utbildningstjänster.

– För att fler sjuksköterskor ska vara motiverade att gå en specialistutbildning krävs rätt förutsättningar. Utbudet av utbildningsplatser måste motsvara behovet liksom att tillgången på handledare som själva är specialistutbildade behöver bli bättre. En viktig förutsättning för att kompetensutveckla sig är att få möjlighet till betald specialistutbildning, oavsett om man arbetar inom sluten vård, primärvård eller i kommunen, säger Helle Wijk, viceprefekt för samverkan och docent i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet med kombinationstjänst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening.

Tydlig karriärstege
Eftersom specialistutbildningar ges av universitet och högskolor innebär det att sjuksköterskor som inte bor i närheten av ett lärosäte har begränsade möjligheter till vidare yrkesutveckling. En faktor som kan bidra till att specialistutbildningar och kompetensutveckling blir mer attraktivt är därför att öka tillgängligheten genom att fler specialistutbildningar även erbjuds på distans.
– Avgörande är givetvis att arbetsgivarna efterfrågar specialistutbildning, och att de synliggör behovet och vikten av specialistutbildade sjuksköterskor i sin verksamhet genom en tydlig karriärstege där ökad formell och reell kompetens medför utökat mandat, ansvar och högre lön. Detta bör vara en självklarhet för samtliga specialistutbildade sjuksköterskor, säger Helle Wijk.

Erbjudas utbildningstjänster
Hon efterlyser fler utbildningstjänster som ger sjuksköterskor möjlighet att arbeta halvtid och studera på halvtid. Numera finns även en möjlighet för lärosätena att utveckla och erbjuda specialistutbildningar som möter hälso- och sjukvårdens utveckling och lokala, regionala och nationella behov. Kurser på avancerad nivå inom palliativ vård och personcentrerad vård är exempel på fördjupning utöver specialistkompetens.
– Om vårdens verksamheter tydligt formulerar vilken kompetens de behöver bidrar det till en ökad samverkan med lärosätena. Om arbetsgivarna dessutom tydligt klargör hur den utökade kompetensen ska komma till användning kommer det att leda till att fler sjuksköterskor specialistutbildar sig. Det ska inte vara den enskilda sjuksköterskans ansvar att tillgodose vårdens behov av kompetensutveckling, det är i slutänden arbetsgivarens ansvar, säger Helle Wijk.

Hur fungerar vidareutbildningen För sjuksköterskor?

vidareutb1_graf