Lönelyft starkaste drivkraften för specialistutbildning

Publicerad 15 mars 2017
Text: Hanna Engström

Vilka är de viktigaste faktorerna för att fler sjuksköterskor ska specialistutbilda sig? Bättre lön och betald utbildning är de faktorer som väger tyngst enligt sjuksköterskorna.

Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor har deltagit i en undersökning för att kartlägga de viktigaste faktorerna för att specialistutbilda sig. Gemensam nämnare var uppfattningen att ”det ska löna sig med vidareutbildning”.

Högre lön och betald utbildning
Lönen visade sig vara det viktigaste incitamentet, man vill se en betydande löneförhöjning och en positiv löneutveckling efter genomförd vidareutbildning. På andra plats kom behovet av att utbildningen är betald, helt eller delvis av arbetsgivaren. Därefter är tiden en relevant aspekt, många vill kunna utbilda sig på arbetstid. Flertalet sjuksköterskor framhåller också att en förutsätting för att kunna studera är bibehållen lön, ofta då man har studielån och en livssituation som kräver inkomst under studietiden.

Stimulerande arbetsuppgifter
Slutligen vill man kunna använda de nya kunskaperna i praktiken och få nya och mer stimulerande arbetsuppgifter. Utvecklingsmöjligheter och större ansvar i relation till ökad kompetens är andra faktorer man söker samt att specialistutbildningen kan ge en skjuts i karriären.

Viktigaste faktorerna för specialistutbildning
1. Högre lön
2. Betald vidareutbildning
3. Studier på arbetstid
4. Bibehållen lön under utbildningen
5. Utvecklingsmöjligheter och bättre arbetsuppgifter