Presentation

Omväxlande jobb där du är med och påverkar

Publicerad 15 mars 2017

Johanna Dahl och Sarah Patel-Ericsson, samordningssjuksköterskor i Värnamo kommun.
Johanna Dahl och Sarah Patel-Ericsson, samordningssjuksköterskor i Värnamo kommun.
Arbetet inom hemsjukvården innebär en chans att få möta patienter i alla åldrar, från barn till hundraåringar, i vitt skilda situationer. Ena dagen kan det handla om sårvård eller att ta prover och ge vaccinationer, medan nästa kräver avancerad vård till patienter i livets slutskede.

Sarah Patel-Ericsson och Johanna Dahl är samordningssjuksköterskor i Värnamo kommun. De är helt överens om fördelarna med att jobba som sjuksköterska i kommunen:
– Det är ett oerhört omväxlande yrke som ger dig möjligheten att få hantera hela människan. Det ger dessutom väldigt mycket tillbaka – du får göra skillnad för såväl patienter som anhöriga och det betyder mycket. Dessutom får vi vara med och påverka och allt arbete sker i team bestående av engagerade och kompetenta kollegor, säger de.

Söker nya medarbetare
Sjuksköterska är ett av de yrken där kommunen kontinuerligt söker nya medarbetare. Totalt finns det cirka 45 sjukskötersketjänster inom hemsjukvården, eller Vård och Rehab som det egentligen heter.
– Det är viktigt att kunna lite av allt, men skulle man behöva stöd finns det alltid kollegor med specialkunskaper om till exempel palliativ vård eller sårvård att rådfråga. Stämningen är öppen och det gör att man lär sig mycket av varandra, säger Sarah.
Vård och rehabilitering arbetar i team där personal på boenden och i hemtjänsten, arbetsterapeuter och fysioterapeuter ingår. Varje patient har en patientansvarig sjuksköterska, det vill säga en sjuksköterska med övergripande ansvar för just den patienten. Det ger trygghet för både patienter, anhöriga och övrig personal eftersom det säkerställer en kontinuerlig nivå på vården och minimerar risken för att något ska råka hamna mellan stolarna.

Är ett tacksamt yrke
Johanna och Sarah tycker att de har ett tacksamt yrke:
– Men visst möter vi också människor i svåra situationer. Det kan ibland kräva lite extra energi, men det är väldigt givande att få vara den som ger stöd och hjälp, säger Johanna.
Varför blev du sjuksköterska?
– Jag låg på sjukhus som barn och tyckte att hela situationen var väldigt spännande. Det var då bestämde jag mig: ”Det här vill jag jobba med”, säger Johanna.
– Jag ville också bli sjuksköterska redan när jag var liten. Det verkade så intressant och jag kunde inte förstå att det fanns de som inte visste vad de ville bli, säger Sarah.

Värnamo kommun
Värnamo ligger ”mitt i smeten”, där E4 och riksväg 27 korsar varandra. Här möts också järnvägslinjerna mellan Kalmar och Göteborg och mellan Halmstad och Nässjö/Jönköping. Värnamo är den näst största kommunen i Jönköpings län. Här bor drygt 33 000 invånare och folkmängden ökar stadigt. Just nu händer det mycket här: vi rustar för höghastighetsjärnväg med station i Värnamo, nästa år inviger vi Gummifabriken, en plats där kultur, utbildning och näringsliv möts och konst- och designcentret Vandalorum bygger ut.
www.varnamo.se

www.varnamo.se