Sjuksköterskornas beslut för akutsjukvården

Publicerad 15 mars 2017
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Sjuksköterskorna har svarat på vilka beslut de skulle fatta om de var ansvariga för akutsjukvården. Högre personaltäthet, högre lön och bättre arbetsvillkor skulle sjuksköterskorna prioritera om de fick bestämma inom akutsjukvården.

Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor har deltagit i en undersökning där de svarat på vilka beslut de skulle fatta om de var ansvariga för akutsjukvården. Behovet av bättre bemanning dominerade och bedömdes viktigt för såväl minskad arbetsbelastning som patientsäkerhet.

Rekrytera och bibehålla personal
Efterfrågan gällde både sjuksköterskor och läkare. Flera tar upp behovet av ökad grundbemanning och kontinuerlig nyrekrytering. Man framhåller vikten av att kunna behålla personal, bland annat genom högre lön och bra arbetsvillkor. Många menar att det krävs bemanning inom flera kategorier och med olika kompetenser.

Lön och löneutveckling
Näst största kategorin är behovet av högre löner. Man vill se en löneökning och möjlighet att kunna påverka sin lön. Man nämner behovet av karriärsstege och en bra löneutveckling för att locka nya sjuksköterskor och ”stoppa kompetensflykten”.

Bättre arbetsvillkor
Arbetsvillkor engagerar och många poängterar vikten av bättre arbetsmiljö och arbetstider. En återkommande synpunkt är schemat och att införa arbetstidsförkortning, exempelvis 6 timmars arbetsdag. Flera betonar rimlig arbetsbelastning och behovet av återhämtning mellan passen. Man vill se långsiktiga lösningar för bättre arbetsförhållanden.

Utbyggd primärvård
På fjärde plats kommer akutmottagningar kontra primärvården. Man tycker att primärvården behöver förbättras och byggas ut för att avlasta akuten, några föreslår remisskrav till akutmottagningen. ”Det är främst infrastrukturen runt om akutsjukvården som behöver förbättras.” Vidare behöver man ”lära patienterna egenvård och att söka på rätt instans vid olika åkommor”.

Värdesätta kompetens
Slutligen är det ett flertal som fokuserar på kompetens och utbildning. Man vill se goda möjligheter till vidareutbildning och att personal med erfarenhet värdesätts. Det krävs ett aktivt arbete där man vinnlägger sig om att bevara och behålla kompetens, bland annat genom fördelaktig löneutveckling och bra arbetsförhållanden.

Sjuksköterskornas beslut för akutsjukvården
1. Rekrytera och bibehålla personal
2. Lön och löneutveckling
3. Bättre arbetsvillkor
4. Utbyggd primärvård
5. Kompetens och erfarenhet