Sjuksköterskornas situation oroar Gabriel Wikström

Publicerad 15 mars 2017
Text: Paola Langdal

Gabriel Wikström (S), hälso- och sjukvårdsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Gabriel Wikström (S), hälso- och sjukvårdsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Brist på personal och vårdplatser. Stressig arbetsmiljö som går ut över kvalitén. Missnöjet bland sjuksköterskor växer visar en ny undersökning. Sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S) vill se fler diskussioner mellan berörda parter för att lösa problemen.

I december förra året rapporterade Vårdfokus om hur sjuksköterskor på Danderyds sjukhus tog dubbelpass och hoppade över matraster för att få vården gå ihop. Att akutmottagningarna har det ansträngt visar också Framtidens Karriär – Sjuksköterskas nyligen genomförda undersökning där sjuksköterskor slumpmässigt i Sverige valts ut för att svara på frågor om vårdsituationen. Här svarade 8 av 10 sjuksköterskor att just akutsjukvården fungerar mycket dåligt eller dåligt.
– Det är djupt beklagligt och oroväckande. Akutsjukvården är en värdemätare på hur det ser ut på andra vårdavdelningar och resultatet visar på behovet av en omställning av svensk sjukvård, säger Gabriel Wikström.

Primärvården som första instans
För att lösa problemet har regeringen bland annat lagt fram förslag som ska sätta hårdare press på landstingen att få hem patienterna snabbare till sina hemkommuner.
– Många patienter känner sig idag hänvisade till akuten, men så ska det inte behöva vara. Primärvården ska fungera som första instans för mindre akuta åkommor, säger han.
Just bristen på vårdplatser har försämrat arbetsmiljön på vårdavdelningarna. I samma undersökning uppger 98 procent av sjuksköterskorna att bristen på vårdplatser är mycket allvarlig eller allvarlig för patientsäkerheten. Vidare anser 6 av 10 sjuksköterskor att de inte har förutsättningar att bedriva vård med den kvalitet de anser är nödvändig.

Oacceptabelt
– Jämfört med många andra länder har vi fina medicinska resultat i Sverige. Men det är givetvis oacceptabelt att så många går till jobbet varje dag och känner att man inte är nöjd med kvaliteten och det man presterar, säger Gabriel Wikström.
– Vi måste därför se till att utbilda fler sjuksköterskor och att de som redan jobbar inom vården får utlopp för sin kompetens och en bättre arbetsmiljö, fortsätter han.
En viktig åtgärd för att förbättra sjuksköterskornas situation har varit att förnya överenskommelsen med SKL om statligt stöd genom den så kallade Professionsmiljarden. Nytt för i år är att regeringen öronmärkt 300 miljoner till specialistutbildning av sjuksköterskor.

Kompetensförsörjningen nyckeln
– Kompetensförsörjningen är nyckeln till att förbättra vården. Specialistsjuksköterskor är en viktig grupp som vi har en reell brist på och det är extra viktigt att satsa på, säger Gabriel Wikström.
Vem som bär huvudansvaret för hur vårdens behov av personal ska lösas råder det delade meningar om. Gabriel Wikström skulle gärna se ett närmare samarbete mellan SKL, fackförbunden, Socialstyrelsen och regeringen för att lösa problemet.
– Landstinget har ansvar för att vårdpersonalen finns där och kan utföra sina arbetsuppgifter. Men sjuksköterskebristen är en gemensam utmaning och vi behöver tillsammans se över hur man kan göra för att rekrytera och behålla sjuksköterskor, avslutar Gabriel Wikström.