Specialister på omvårdnad i en högteknologisk miljö

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Foto: Karolinska Universitetssjukhuset Carin Tellström
Foto: Karolinska Universitetssjukhuset Carin Tellström
Att arbeta som specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård är utvecklande, variationsrikt och mångsidigt. Helen Conte, som är intensivvårdssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, valde sin specialistinriktning eftersom hon ville skaffa sig en både bred och djup specialistutbildning.

– Jag tog sjuksköterskeexamen 1997 och utbildade mig till intensivvårdssjuksköterska 2002. Sedan dess har jag arbetat på IVA på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge samt varit anställd som universitetsadjunkt på specialistsjuksköterskeutbildningen på Karolinska Institutet, säger Helen Conte.

Helen Conte, intensivvårdssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Helen Conte, intensivvårdssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Team i högtekno­logisk miljö
En drivkraft att fördjupa sina kunskaper om vilka faktorer som gör att patienter försämras i sina sjukdomstillstånd fick henne att utbilda sig till intensivvårdssjuksköterska, en specialistutbildning som ger en både bred och djup kunskapsbas. Kunskapsutvecklingen går snabbt inom intensivvård och man utvecklas ständigt som intensivvårdssjuksköterska, oavsett om man stannar länge i en verksamhet eller väljer att prova på olika IVA-verksamheter.
– Som IVA-sjuksköterska arbetar du i team tillsammans med specialistläkare, sjukgymnaster och erfarna undersköterskor. För den som trivs med att arbeta i team ger det goda möjligheter till att lära av varandras erfarenheter. Som intensivvårdssjuksköterska arbetar du i en högteknologisk miljö där du måste integrera omvårdnad med behandlingsmetoder som är avgörande för patientens hälsa och välbefinnande. Du kan även välja att fördjupa dig i exempelvis omvårdnad av patienter som vårdas inom thorax eller neurointensivvård eller inom intensivvård för barn, säger Helen Conte.

Lön och arbetstider viktigt
Hon betraktar intensivvårdsavdelningar som attraktiva arbetsplatser, men en nyckelfråga är hur verksamheterna får IVA-sjuksköterskorna att vilja stanna kvar. En attraktiv löneutveckling, arbetstider som anpassats till att intensivvård ibland är utmanande och tungt är viktigt. Vidareutvecklingsmöjligheter och möjlighet till medbestämmande på arbetsplatsen är några av de faktorer som avgör om intensivvårdssjuksköterskor stannar eller söker sig till en annan verksamhet.
– Det är också viktigt att skapa förutsättningar för att IVA-sjuksköterskor verkligen får ägna sig åt det de är utbildade för, nämligen omvårdnad i en högteknologisk miljö och att de får möjligheter att vara med och utveckla vården, gärna i team tillsammans med läkare, undersköterskor och sjukgymnaster. Det är även viktigt att sjuksköterskor får specialistutbilda sig med full lön under utbildningen, avslutar Helen Conte.