Få möta människor det bästa med att vara sjuksköterska

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Sjuksköterskor har tillfrågats om det bästa med sitt yrke. Svar­en ger en positiv och varm bild av en yrkeskår som värnar om mötet med människor, att hjälpa patienter och närstående samt arbeta i team med sina kollegor.

Mötet med människor är den aspekt som sjuksköterskorna uppskattar allra mest med sitt jobb. Man nämner patientkontakten, att jobba med människor och att bemöta olika personer på bästa möjliga sätt. Det handlar om att knyta an och skapa relationer, att vara delaktig i patienternas livssituation och ge vård med omtanke. Arbetet innebär många meningsfulla möten som i sin tur ger ny kunskap, insikt och erfarenhet.

Att få hjälpa
En stor drivkraft i arbetet som sjuksköterska är att kunna hjälpa. Det handlar om att hjälpa patienterna att möta svåra situationer, vårda och stödja samt få dem att må bättre. Ibland kan det även handla om att hjälpa dem att hjälpa sig själva. Flera nämner just utsattheten som en viktig faktor, man vill kunna ”hjälpa människor när de behöver det som mest” och vara ett språkrör för att ”bidra till att utsatta människors livs­situation blir så bra som möjligt”.

Variation och att göra skillnad
Det tredje starkaste argumentet är att yrket är omväxlande. Man upplever att det finns stor valfrihet och arbetsuppgifterna är varierande. Den ena dagen är aldrig den andra lik och det är nya utmaningar varje dag. Yrket är brett och ger möjlighet att jobba inom flera olika områden och på olika arbetsplatser. Många uttrycker att arbetet är flexibelt, stimulerande och givande. Nästan lika många framhåller det positiva i att göra skillnad. Man upplever att man har ett viktigt och meningsfullt jobb där man gör nytta. Man värdesätter möjligheten att göra en positiv skillnad för patienter och anhöriga.

Teamarbete och att vara behövd
På femte plats kommer uppskattningen kollegorna emellan. Man talar varmt om sina arbetskamrater och upphöjer teamarbetet kring patienterna. Det finns en yrkesgemenskap och många värdesätter samarbetet med kollegorna. Slutligen värdesätts uppskattningen man får från patienterna. Många patienter är tacksamma och visar sin uppskattning. Det är ett tillfredsställande yrke där man får feedback direkt när man gör något bra. Att känna sig behövd bidrar stort till arbetsglädjen.

Det bästa med att vara sjuksköterska
1. Mötet med människor/patienter
2. Att kunna hjälpa
3. Omväxlande arbetsuppgifter
4. Att göra skillnad och nytta
5. Samarbete med kollegor
6. Att känna sig behövd och uppskattad