Sjuksköterskor inte rätt värderade på arbetsmarknaden

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Annika Wihlborg

Lotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm och Vivianne Macdisi, regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen i Region Uppsala (Foto: Magnus Laupa).
Lotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm och Vivianne Macdisi, regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen i Region Uppsala (Foto: Magnus Laupa).
87 procent av sjuksköterskorna är inte rätt värderade på arbetsmarknaden utifrån sin kompetens. Det har lett till ökad personalomsättning och minskad kontinuitet som i sin tur försämrat vårdplatssituationen och patientsäkerheten.

– Undersökningsresultatet är en tydlig varningsklocka inför framtiden. Det tyder på att ännu fler sjuksköterskor kommer att lämna yrket eller känna sig tvingade att byta arbetsgivare för att försöka höja sin lön i framtiden. Många sjuksköterskor känner sig nedtryckta och inte tillräckligt respekterade i sin yrkesroll, säger Lotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm.
Hon anser att många sjuksköterskor känner sig tvingade att byta arbetsgivare för att höja sin lön. Det ökar förstås personalomsättningen, vilket minskar kontinuiteten i vårdverksamheten.
– Att så många sjuksköterskor inte är rätt värderade på arbetsmarknaden har bidragit till stängda vårdplatser samt uppskjutna operationer och behandlingar. Det leder i sin tur till en ökad oro, stress och lidande bland patienterna, säger Lotta Dickman.

Förbättrad löneutveckling krävs
Hon betraktar en förbättrad löneutveckling under hela karriären som den i särklass viktigaste åtgärden för att fler sjuksköterskor ska bli rätt värderade på arbetsmarknaden. Att öka antalet sjuksköterskor i den kliniska verksamheten är ytterligare en åtgärd som kan förbättra situationen.
– Sjuksköterskor som blir nedvärderade för sin kompetens och det arbete de utför kan bli uppgivna. Det kan leda till att man inte gör sitt bästa på jobbet eftersom det ändå inte spelar någon roll. Man tappar tillit och engagemang och försöker bara överleva och minska eländet för patienterna så gott man orkar. Det här är farligt för hela samhället, säger Lotta Dickman.

Svårt rekrytera och behålla
– Undersökningsresultatet är bekymmersamt, det är viktigt att fundera kring vad resultatet beror på. En orsak kan vara att Vårdförbundet varit framgångsrika med sin kampanj ”Värdera min kunskap”, vilket stärker självkänslan hos de som arbetar i vården. Det är mycket bra. En annan faktor kan vara den ökande pressen i delar av vården, säger Vivianne Macdisi, regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen i Region Uppsala.
Den allvarligaste konsekvensen av att så många sjuksköterskor inte känner sig rätt värderade på arbetsmarknaden är, enligt Vivianne Macdisi, att sjuksköterskeyrket inte upplevs som attraktivt. Svårigheten att rekrytera och behålla sjuksköterskor och en hög personalomsättning försämrar kontinuiteten, pati­entsäkerheten och vårdplatssituationen.

Löner och grundbemanning
Hon betraktar rätt värdering utifrån kompetens som en förutsättning för att sjukvården ska kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor.
– Många diskussioner har fokuserat på att säkerställa en god arbetsmiljö och en tillräckligt god grundbemanning i den kliniska verksamheten. Det går inte att bortse ifrån att lönerna behöver höjas parallellt med att grundbemanningen ökar och att arbetsmiljön förbättras, särskilt för specialistsjuksköterskor med stort ansvar och erfarenhet, säger Vivianne Macdisi.
– Vi måste bli tydligare om vikten av ett gott ledarskap, inte minst på avdelningsnivå. Chefer som kan skapa glädje, engagemang och framtidstro på arbetsplatsen och organisera arbetet på ett bra sätt bidrar till en förbättrad arbetsmiljö. Samtidigt behöver avdelningschefer ges rätt förutsättningar från sina chefer för att kunna utöva ett sådant ledarskap, säger Vivianne Macdisi.

Är du som sjuksköterska rätt värderad på arbetsmarknaden utifrån din kompetens?