Bemanningssjuksköterskor uppskattas

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Annika Wihlborg

Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen.
Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen.
6 av 10 sjuksköterskor anser att sjuksköterskor från bemanningsföretag kan vara värdefulla för hälso- och sjukvården. En majoritet kan även tänka sig att för ett bemanningsföretag.

– Sjuksköterskor från bemanningsföretag bidrar till en bättre arbetsmiljö genom att avlasta de anställda sjuksköterskorna i den verksamhet där de anlitas. Vår egen undersökning visar att 94 procent av bemanningssjuksköterskorna känner sig uppskattade när de kommer till en arbetsplats. Det är därför inte förvånande att majoriteten av sjuksköterskorna betraktar dem som värdefulla för hälso- och sjukvården, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Kompetensföretagen och vd på Kompetensföretaget Klara.

Etablerad karriärmöjlighet
Att 61 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta som sjuksköterska på ett bemanningsföretag beror, enligt Eva Domanders, på att bemanningssjuksköterska numera är en etablerad karriärmöjlighet och att många sjuksköterskor känner någon som arbetar för ett bemanningsföretag.
– Många sjuksköterskor som värdesätter frihet, flexibilitet och variation högre än stabilitet väljer att arbeta som bemanningssjuksköterskor under kortare eller längre perioder, säger hon.

Bidra med erfarenhet
Sjuksköterskor som arbetar för ett bemanningsföretag får möjlighet att prova på många olika typer av arbetsplatser och få feedback direkt på sin insats. Man samlar dessutom på sig mycket värdefull erfarenhet som är meriterande för den fortsatta karriärutvecklingen. Många bemanningsföretag erbjuder dessutom sjuksköterskor möjlighet att själva välja vilken typ av verksamhet de vill arbeta inom. Bemanningssjuksköterskor kan ofta bidra till verksamhetsutvecklingen genom att applicera erfarenheter från sina tidigare arbetsplatser.

Strategisk HR-partner
Eva Domanders anser att hälso- och sjukvården i ökad utsträckning bör samverka med bemanningsföretagen i sin strategiska HR-planering.
– Grunden till en genomgående hög kvalitet på de bemanningstjänster hälso- och sjukvården köper in läggs i upphandlingsarbetet. Inled dialogen med bemanningsföretagen på ett så tidigt stadium som möjligt i upphandlingsprocessen. Göran Stiernstedts utredning betonar vikten av en ökad samverkan kring upphandlingar på regional nivå, vilket även jag förespråkar, säger hon.

Kan sjuksköterskor från bemanningsföretag vara värdefulla för hälso- och sjukvården?
Skulle du kunna tänka dig att arbeta som sjuksköterska för ett bemanningsföretag?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.