Undersökning

Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Publicerad 1 april 2020
Text: Redaktionen

Vilka bemanningsföretag levererar en tjänst med bra kvalitet? Och vilka bemanningsföretag för sjuksköterskor har sjuksköterskorna erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården?

Det första diagrammet visar vilka bemanningsföretag sjuksköterskorna anser har levererat en tjänst med bra kvalitet, av de bemanningsföretag som de har erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården.
Colligo, Operationskonsulterna, Powercare, Klara (Rent a Nurse), Agila och Mix Medicare är de bemanningsföretag som sjuksköterskorna anser har levererat en tjänst med bäst kvalitet.
Dedicare Nurse och NursePartner är de bemanningsföretag som flest sjuksköterskor har erfarenhet av som leverantör.

Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor, som du har erfarenhet av som leverantör, anser du har levererat en tjänst med bra kvalitet?
Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor har du erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 5–10 mars 2020. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.