Högre lön och arbetstiden lockar till bemanningsbranschen

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Hanna Engström

Lönen är i särklass det tyngsta argumentet för arbete inom bemanningsbranschen menar de sjuksköterskor som ingick i en nyligen genomförd undersökning. På andra plats kommer möjligheten att kunna styra över sin arbetstid.

Sjuksköterskorna som angav att de kan tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för sjuksköterskor fick följdfrågan ”Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för sjuksköterskor?”.
”Bättre betalt, lön i förhållande till investerad tid, konkurrenskraftig lön, en lön som representerar vad min utbildning, kunskap och erfarenhet är värd”… Formuleringarna är många men gemensamt är att en majoritet av sjuksköterskorna framhåller lönen som den främsta anledningen till att arbeta för ett konsultföretag. En högre lön kopplas även till större livskvalitet, uppskattning och känslan att få en lön som motsvarar arbetsinsatsen.

Välja sin arbetstid
På andra plats i undersökningen kommer vikten av att kunna påverka och välja sin arbetstid. Man värderar möjligheten att ha mer inflytande och kunna lägga sitt eget schema. Att själv få bestämma när man ska jobba eller vara ledig väger tungt. Friheten att kunna bestämma över sin arbetstid är ett viktigt skäl för att välja bemanningsbranschen.

Frihet och variation
Många nämner även flexibilitet och ökad valfrihet, utan att vidare specificera, som ett argument för att arbeta för ett konsultföretag. Att ha valmöjligheter och att kunna påverka är viktiga faktorer. Nästan lika många menar att arbetet för ett bemanningsföretag kan vara utvecklande då man får prova flera olika arbetsplatser och verksamheter. Det skapar omväxling och ger möjlighet till variation och kompetensutveckling. Det är utmanande och leder till personlig utveckling framhåller ett flertal.

Frikopplad från verksamheten
Ett stort antal sjuksköterskor menar att man som konsult har bättre förutsättningar att fokusera på verksamheten och inte behöva bli involverad i den problematik som kan finnas på arbetsplatsen. Det kan handla om interna konflikter eller organisationsfrågor som man helst vill slippa. Missnöje i arbetsgruppen och tidsödande möten kan ta tid från det patientnära arbetet. I konsultrollen behöver man inte ta samma ansvar eller engagemang, utan kan ”göra ett jobb och gå hem”. Slutligen bör även nämnas att ett flertal sjuksköterskor känner att de blir mer uppskattade och respekterade i ett bemanningsföretag.

Främsta argument för att välja bemanningsbranschen
1. Högre lön
2. Styra sin arbetstid
3. Frihet och flexibilitet
4. Omväxlande och utvecklande
5. Slippa organisatoriska och arbetsplatsfrågor