Onkologisjuksköterskan är viktig i hela vårdkedjan

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Annika Wihlborg

Anna-Karin Ax, onkologi­sjuksköterska på onkologen på Linköpings universitetssjukhus.
Anna-Karin Ax, onkologi­sjuksköterska på onkologen på Linköpings universitetssjukhus.
Som specialistsjuksköterska inom onkologi kan du arbeta på såväl öppenmottagningar som vårdavdelningar, med kliniska prövningar och ägna dig åt egen forskning. För onkologisjuksköterskan Anna-Karin Ax gjorde specialistutbildningen att hon kan kombinera kliniskt arbete med doktor­andstudier.

– Jag jobbade extra på onkologen på Linköpings universitetssjukhus när jag gick sjuksköterskeutbildningen och började jobba där 2006. Sedan dess har jag bland annat arbetat på vårdavdelning och som forskningssjuksköterska, säger Anna-Karin Ax, onkologisjuksköterska som forskar på halvtid och arbetar halvtid kliniskt på en behandlingsmottagning på onkologen på Linköpings universitetssjukhus.
Cancervården utvecklas hela tiden, och som onkologisjuksköterska är det inspirerande att vara delaktig i hur omhändertagande av cancerpatienter kan förbättras.

Bredd av möjligheter
– Att vara specialistsjuksköterska inom onkologi kan låta som ett smalt område, men det är en specialistkompetens som erbjuder en stor bredd av möjligheter. Man kan arbeta på vårdavdelning, med kliniska prövningar, med egen forskning eller i en mottagningsverksamhet. Man kan välja att fokusera på några specifika cancerdiagnoser eller arbeta brett. Det finns även möjlighet att arbeta mer övergripande på exempelvis Regionalt cancercentrum, säger Anna-Karin Ax.
Som cancersjuksköterska arbetar hon utifrån ett holistiskt perspektiv med hela människan i fokus. Anna-Karin Ax får ofta följa patienter under en längre tid och diskuterar allt från biverkningar till familjefrågor med många av dem.
– För att fler ska vilja bli onkologisjuksköterskor krävs dels att vi som är verksamma inom den här specialiteten agerar förebilder genom att berätta om hur intressant det här arbetet är, och dels att fler landsting satsar på betald specialistutbildning samt löneförhöjning efter avslutad utbildning, säger Anna-Karin Ax.

Fler överlever sin diagnos
Hon upplever att det finns en osäkerhet om hur man bör bemöta cancerpatienter inom många delar av vården och anser att det finns många fördelar med att avdramatisera mötet med cancerpatienter.
– Allt fler patienter överlever sin cancerdiagnos, vilket innebär att behovet av kompetenta sjuksköterskor som kan ta hand om de patienter som är färdiga med sin behandling och besväras av sena biverkningar har ökat. Utöver onkologisjuksköterskor behövs i cancervården även bland annat distriktssköterskor, sjuksköterskor med inriktning mot palliativvård samt specialistsjuksköterskor inom medicin och kirurgi. Dessa specialister möter cancerpatienterna i olika delar av vårdkedjan, säger Anna-Karin Ax.