Presentation

Utvecklas och väx på ANOPIVA i Linköping

Publicerad 11 oktober 2017

Andrea Martinez, operationssjuksköterska och Andreas Nilsson, anestesisjuksköterska på ANOPIVA på Linköpings universitetssjukhus. Foto: Peter Jigerström
Andrea Martinez, operationssjuksköterska och Andreas Nilsson, anestesisjuksköterska på ANOPIVA på Linköpings universitetssjukhus. Foto: Peter Jigerström
Sammansvetsade team, väl definierade yrkesroller och högteknologisk vård i den absoluta framkanten. På ANOPIVA på Linköpings universitetssjukhus får du som är sjuksköterska alla chanser att utvecklas professionellt.

– Det finns en väldigt stark lagkänsla, där vi alla arbetar tillsammans mot väldefinierade mål utifrån den egna yrkesrollen. Samtidigt finns en stor frihet att som sjuksköterska utforma sitt arbete, säger anestesisjuksköterskan Andreas Nilsson.
För Andreas, som blev färdig med sin grundexamen 1997, var det just detta som var drivkraften att bli anestesisjuksköterska – att få ett mer avgränsat arbetsområde, med fokus på en patient åt gången, där hans egen roll är tydlig samtidigt som han är en del av ett stöttande och kompetent team.
– Det är också enormt varierande. Vi utför ju nästan alla typer av operationer på barn och vuxna, både mindre ingrepp och mycket avancerade operationer. Det gör att arbetsveckan blir väldigt omväxlande, berättar han.
Andreas har hunnit arbeta i 15 år som anestesisjuksköterska på Linköpings universitetssjukhus. För två år sedan disputerade han med en avhandling om patientkontrollerade sederingsmetoder.
– Jag ville utveckla mig professionellt och forskning var ett naturligt val. Tack vare att vi är ett stort universitetssjukhus finns goda forskningsmöjligheter och jag fick stark stöttning och uppbackning av ledningen och mina närmaste chefer. För läkare finns ju ofta upparbetade spår för att disputera, men för sjuksköterskor är det inte lika självklart. Därför var det roligt att få uppmuntran och att kunna bana vägen för andra, säger Andreas, som idag är biträdande handledare för bland annat en kollega som är doktorand. Han arbetar även 30 procent som adjungerad lektor på Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Chans för grundutbildade
Anestesi, operation och intensivvård är komplexa specialiteter och därför har ANOPIVA sedan flera år ett projekt för grundutbildade sjuksköterskor att arbeta inom den pre- och postoperativa vården. Där får sjuksköterskorna chans att skolas in i verksamheten och möjlighet att gå tillsammans med narkos-, operations- eller IVA-sjuksköterskor för att se vilken del av ANOPIVAS olika områden som intresserar mest. Sedan kan de söka utbildning till specialistsjuksköterska på Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, där kliniken har reserverat ett antal platser för sina projektsjuksköterskor.
– Detta är ett väldigt bra och uppskattat sätt att komma in i yrket. De flesta av våra projektsjuksköterskor väljer att läsa vidare till specialistsjuksköterska efter ett eller två år. Det är verkligen något jag rekommenderar dem som har intresse av anestesi, intensivvård eller operation, säger Andreas.

Robotkirurgi
För den som är intresserad av teknologi och den senaste utvecklingen inom operation, anestesi och intensivvård erbjuder ANOPIVA spännande möjligheter. Operationssjuksköterskan Andrea Martinez är en av en handfull sjuksköterskor i Sverige som har utbildats till Registered Nurse First Assistant (RNFA) inom robotkirurgi. Hon kom till ANOPIVA för tre år sedan efter att ha läst till operationssjuksköterska i Lund.
– Redan under grundutbildningen blev jag fascinerad av högteknologisk vård och när jag kom hit till Linköping ville jag se vilka möjligheter som fanns att lära mig mer om robotkirurgi. Ledning och chefer stöttade mig och jag fick chans att gå en robotkirurgisk våtlabbsutbildning i Frankrike och därefter en utbildning i Danmark för att få min behörighet som first assistant. Vi är ett fåtal operationssjuksköterskor som är certifierade RNFA i Sverige och därmed pionjärer till subspecialiteten. Om man har ett speciellt intresse så tycker jag verkligen att man får uppbackning av arbetsgivaren, säger Andrea.
Nu arbetar Andrea som first assistant i robotkirurgi inom kolorektala och gynekologiska operationer en till två dagar i veckan, och som ordinarie operationssköterska den övriga tiden.
– Robotkirurgin är enormt rolig och jag har verkligen fått möjlighet att bredda min kompetens och jag hoppas kunna fortbilda mig ännu mer. Men även den ordinarie operationsverksamheten är stimulerande och omväxlande här i Linköping. Det är väldigt brett, och utrustning och kompetensen ligger i framkant. Här kan man verkligen utvecklas professionellt.

ANOPIVA på Universitetssjukhuset i Linköping
ANOPIVA på Universitetssjukhuset i Linköping omfattar anestesi, operation och intensivvård.
På kliniken utförs cirka 15 000 operationer varje år, inom allmän kirurgi, urologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi, ryggkirurgi, gynekologi, neurokirurgi, käkkirurgi samt ögon- och öronkirurgi. Anestesiläkare, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor samarbetar med läkare från de olika opererande klinikerna. Kliniken ger också anestesiservice till andra kliniker och enheter som exempelvis gynonkologiska kliniken, psykiatriska kliniken och röntgenavdelningen.
www.regionostergotland.se