Kombinerar sjuksköterskearbetet med systemutveckling

Publicerad 13 mars 2018
Text: Annika Wihlborg
Elisabeth Lejroth, sjuksköterska och systemadministratör i Arvika kommun.
Elisabeth Lejroth, sjuksköterska och systemadministratör i Arvika kommun.

Sjuksköterskan Elisabeth Lejroth, som har ett särskilt intresse för it, har sedan 2007 kombinerat sitt arbete i hemsjukvården med att vara systemadministratör för Arvika kommuns it-system för sjukvården.

– Jag tog sjuksköterskeexamen 1994 och arbetar sedan 2004 med hemsjukvård i Arvika kommun. Jag har alltid varit intresserad av it-lösningar. När kommunen skulle upphandla ett nytt verksamhetssystem för hälso- och sjukvård var jag delaktig i upphandlingen, införandet och i utbildningen av mina kollegor. Sedan dess har jag jobbat deltid som systemadministratör vid sidan av sjuksköterskearbetet, säger Elisabeth Lejroth, sjuksköterska och systemadministratör i Arvika kommun.
I hennes uppgifter ingår bland annat att utveckla systemet och att delta i implementationen av e-hälsolösningar.

Mobil dokumentation
Arvika kommun har i flera år testat mobila e-hälsolösningar som underlättar sjukvårdspersonalens arbete. En sådan lösning är mobil dokumentation, som gör det möjligt för sjuksköterskor i hemsjukvården att få tillgång till patientdata och dokumentera i en surfplatta eller bärbar dator ute på fältet.
– Det spar mycket tid i vardagen och stärker patientsäkerheten, inte minst när vi arbetar jourtid och kommer till patienter som vi inte känner så väl. Då kan vi snabbt plocka fram dokumentation som gör vården säkrare och bättre. Kommunen genomför även ett test av digitala läkemedelsautomater, vilket stärker patientens självständighet och gör det möjligt för sjuksköterskor att lägga sina resurser där de behövs som mest, säger Elisabeth Lejroth.

Stöd från högsta ledningen
Ytterligare en e-hälsosatsning som är på gång är digital signering av läkemedel. Istället för att genomföra läkemedelssigneringar i en pärm ska kommunens vårdpersonal i framtiden kunna signera via sin mobiltelefon.
– Mitt råd till andra kommuner är att våga prova er fram med olika e-hälsolösningar. Räkna med att ibland stöta på motgångar, men ge för den sakens skull inte upp. Låt varje medarbetare få testa om de föredrar att använda sig av en mobiltelefon, dator eller surfplatta, det viktiga är att de börjar använda tekniken i sitt dagliga arbete. En viktig förutsättning för att lyckas med e-hälsolösningar i kommunen är att ha stöd från högsta ledningen redan från start. Se också till att ge utrymme för de eldsjälar som på olika sätt vill engagera sig och vara delaktiga i kommunens e-hälsoutveckling, säger Elisabeth Lejroth.