Jobb

Bli en del av Nya Kungälvs sjukhus!

Publicerad 10 oktober 2018

Sjuksköterska – välkommen till oss!

Vill du bli en del av Nya Kungälvs sjukhus – det växande akutsjukhuset med ett varierande sjukdomspanorama som präglas av nära samarbete och korta beslutsvägar? Vi har ett personcentrerat arbetssätt där patienten sätts i fokus och medarbetarna ges en utvecklande och trivsam arbetsmiljö.
Sjukhuset befinner sig i ett spännande utvecklings- och expansionsläge där om- och tillbyggnad pågår för att möta framtidens vårdbehov.
Vårt mål är att ge högsta kvalitet i det medicinska omhändertagandet.

Fakta:
• Områdesansvar för cirka 122 000 invånare
• Cirka 1 600 anställda
• Cirka 200 vårdplatser

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra HR-specialister! Tel: 0303-980 00 (vxl)
E-post: kungalvs.sjukhus@vgregion.se

Läs om hur det är att arbeta hos oss – klicka här!