Presentation

Kompetensförstärkning på Sahlgrenskas IVA-sektion

Publicerad 10 oktober 2018
Kompetensstärkande åtgärder på Sahlgrenskas IVA-sektion gör att stressen minskar och hela personalen känner sig tryggare. Från vänster: Lotta Börjesson, Marie Toresson, Jesper Englund, Carina Malmqvist och Johan Gillberg. Foto: Patrik Bergenstav
Kompetensstärkande åtgärder på Sahlgrenskas IVA-sektion gör att stressen minskar och hela personalen känner sig tryggare. Från vänster: Lotta Börjesson, Marie Toresson, Jesper Englund, Carina Malmqvist och Johan Gillberg. Foto: Patrik Bergenstav

Sahlgrenska Universitetssjukhusets IVA erbjuder en stimulerande men också utmanande arbetsmiljö. För att sjuksköterskorna ska känna sig trygga i sina yrkesroller satsar man därför stort på kompetensförstärkning, på flera olika områden.

Sjuksköterskan Jesper Englund är mitt i sin vidareutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård.
Han är en av de första som fått chansen att studera programmet på halvfart under två år och samtidigt jobba halvtid på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelningar.
– Det jag lär mig i teorin får jag möjlighet att praktisera direkt! Det första året var jag på postoperativa avdelningen och nu är jag på CIVA. Jag fasas successivt in i yrkesrollen och min förhoppning är jag ska kunna jobba ganska självständigt när jag är klar med studierna, förklarar Jesper som tidigare tjänstgjort på hjärtintensiven och PCI-lab.
–Därför är det nyttigt för mig att få träffa de kirurgiska patienterna. Det finns också tid att lära mig all ny apparatur. Genom den långa upplärningsperioden så slipper jag att känna mig stressad av att behöva lära mig allt nytt under några veckors introduktion.

Anställd på CIVA under studietiden
Istället för att behålla anställningen på sin hemklinik under utbildningen så har Jesper redan fått anställning på CIVA vilket skapar trygghet och kontinuitet.
– När jag börjar jobba här så kommer jag redan att vara en del i teamet. Och jag vet hur det fungerar på alla avdelningar.
Samtidigt har avdelningen möjlighet att individanpassa introduktionen.
– Ser de att jag behöver mer av något så kan de ordna det, konstaterar Jesper.
Intensivsjuksköterskan Johan Gillberg, som arbetar på NIVA, har arbetat tillsammans med Jesper under utbildningen. Han tycker att upplägget är bra:
– Att man fasas in i alla rutiner under studietiden gör att man hinner smälta alla intryck. På så vis är man ganska varm i kläderna när det är dags att börja jobba.

Rutiner för barnpatienter
Till IVA-kliniken kommer också riktigt unga patienter, både planerat och akut. Därför har sjuksköterskan Carina Malmqvist i uppdrag att vidareutbilda både avdelningens sjuksköterskor och undersköterskor vad gäller hantering och bemötande av barn.
– Jag ansvarar för att det finns uppdaterade och heltäckande rutiner kring hur vi hanterar barnpatienter. Barn reagerar helt annorlunda än vuxna patienter vad gäller både cirkulation och andning. Intubation måste handhas på ett speciellt vis och medicin ska alltid doseras efter vikt, för att nämna några exempel.
Även vid vård i respirator behöver rutinerna anpassas för de yngsta. Det finns också mycket att tänka på i bemötandet av barnens föräldrar.

Undersköterskorna på IVA stärks
Trots att det är stor skillnad på att jobba på IVA jämfört med en vanlig vårdavdelning så har det inte funnits någon särskild vidareutbildning för undersköterskor på IVA. Därför har man på Sahlgrenska utvecklat ett eget utbildningsprogram för dem.
– Förutom 4, 5 dagars introduktionsutbildning så har vi också skapat ett modulprogram med tio hela utbildningsdagar som rullar på i ett årshjul.
Utbildningen omfattar cirkulation, respiration, neurologi, nutrition, elimi-nation, trauma, barn, postop, dokumentation, hygien, patientsäkerhet samt etik och omvårdnad.
– Undersköterskorna uppskattar verkligen chansen till kompetensutveckling. De jobbar tätt ihop med våra sjuksköterskor och detta stärker ju hela teamen, menar undersköterskan Marie Toresson, som håller i en stor del av utbildningarna.

Höjning av kompetens ger trygghet
– Vi har helt enkelt velat höja lägstanivån så att alla våra undersköterskor har en god gemensam grund att stå på, tillägger avdelningslärare Lotta Börjesson.
Hon berättar stolt att fortbildningen för undersköterskor har utvecklats av AnOpIVA-personal på SU tillsammans med HR och nu blivit en regional utbildning inom AnOpIVA-området.
– Framöver kommer vi att också ge de undersköterskor som jobbat länge hos oss chans till fortbildning. Vi har även årliga teknikgenomgångar, simulatorscenarion och föreläsning för hela personalen. Vårt mål är att ständigt höja kompetensen. Det ger en ökad trygghet för både personal och patienter.

Läs mer om våra lediga tjänster här

IVA-sektionen, Sahlgrenska
IVA på Sahlgrenskas Universitetssjukhus ger högspecialiserad vård till en komplex patientgrupp.
Som medarbetare, forskare och student erbjuds du den stora organisationens rika valmöjligheter, många intressanta projekt med inriktning mot framtidens sjukvård samt klinisk forskning.

CIVA och Postoperativa avdelningen
CIVA, Centrala intensivvårdsavdelningen, är en av Nordens största intensivvårdsavdelningar. Vi är regionens centrum för trauma och transplantation.
Vi tar emot svårt sjuka patienter som behöver avancerad behandling och omvårdnad med noggrann övervakning. På den postoperativa avdelningen tar vi emot patienter som genomgått en operation.

NIVA
NIVA, Neurointensivvårdsavdelningen, är en högspecialiserad intensivvårdsenhet. Här vårdas framför allt patienter med hjärnblödningar och traumatiska skallskador. Som IVA-sjuksköterska på NIVA ges du möjlighet att vara med och vårda hela Västra Götalandsregionens patienter som är i behov av neurointensivvård.

På CIVA och NIVA arbetar ca 300 personer med verksamhet dygnet och året runt.
Vi arbetar med länssjukvård och högspecialiserad rikssjukvård. I fokus är en lättillgänglig och köfri vård med hög patientsäkerhet.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt:
Intensivvårdssektionen
Blå Stråket 5, plan 5
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 10 00

www.sahlgrenska.se

Sahlgrenska IVA