Presentation

Lärande arbetsklimat skapar trivsel och ständig utveckling

Publicerad 10 oktober 2018

Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen
Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen
– Många tror att onkologisk omvårdnad enbart handlar om palliativ vård, men vårt arbete handlar till stor del om akutsjukvård, säger Inger Axelsson, enhetschef på avdelning 87 vid Skånes universitetssjukhus i Lund där man behandlar patienter med olika typer av onkologiska diagnoser.

Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik vid Skånes universitetssjukhus är en stor verksamhet som är uppdelad i mindre enheter utifrån diagnoser.
– Som sjuksköterska är man anställd på en enhet, men vi har mycket samarbete mellan avdelningarna, gör saker tillsammans och har bland annat gemensamma omvårdnadsdagar, berättar Inger Axelsson.
Verksamheten präglas ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt genom både externa och interna utbildningssatsningar.
Pernilla Elmström kom till avdelning 87 som nyfärdig sjuksköterska för sex år sedan.
– Jag fick en bra introduktion där jag den första tiden fick gå bredvid en erfaren kollega och stegvis slussades in i arbetet. Faktum är att jag känt mig hemma från dag ett, inte minst med patientgruppen. Onkologi innebär att man har kontakt med så många olika delar av patientens vård, både medicintekniskt och psykosocialt. Här får jag vårda hela patienten tillsammans med bra kollegor vilket gör arbetet väldigt roligt.

Hematologi
Therese von Moos Grant är enhetschef på avdelning 4 i Lund som är en hematologisk avdelning.
– Verksamheten består av två vårdavdelningar med tillhörande öppenvård inklusive stamcellstransplantationsmottagning i Lund samt en öppenvårdsenhet i Malmö. Vi behandlar patienter med olika former av blodsjukdomar där den största gruppen är leukemier i alla skeden och behandlingsfasen kan sträcka sig över flera år. Vi utför även stamcellstransplantationer på bland annat leukemipatienter.
Själv kom hon till avdelningen 2010 som nyutexaminerad sjuksköterska och kan se tillbaka på en stadig utveckling.
– Verksamheten har ett stort fokus på utbildning. Förutom att vi har veckovisa föreläsningar om olika diagnoser eller behandlingar har vi i ett samarbete mellan onkologi och hematologi utformat en regionövergripande Klinisk Fördjupningsutbildning i cancervård för våra sjuksköterskor. Här ger vi personalen en möjlighet att utöka sin kunskap kring onkologi och hematologi och även diagnoser.

Ständigt lärande
Även Karolin Lilja, sjuksköterska som började på hematologen för tre år sedan lyfter fram den ständiga utvecklingen som en viktig faktor till den stora trivseln på avdelningen.
– Jag har också läst den kliniska fördjupningen och har under senaste året arbetat som driftsansvarig sjuksköterska med uppgift att planera och koordinera avdelningens resurser på bästa sätt.
Idag arbetar Karolin på avdelningens kliniska forskningsenhet som studiekoordinator.
– Det är samma patienter och samma diagnoser men helt nya arbetsuppgifter. Här finns så många möjligheter och det går inte att bli fullärd vilket gör att jobbet bara blir mer och mer intressant för varje dag som går. Här lär man sig verkligen att älska hematologi.

Inflytande
Att tillhandahålla goda utvecklingsmöjligheter är en medveten strategi från ledningens sida.
– Vi har insett att det är vägen att gå. Om vi vill behålla våra medarbetare måste vi möjliggöra för utbildningar, projekt och konferenser inte bara i Sverige utan även utomlands. Våra sjuksköterskor vill lära sig mer och det försöker vi tillgodose på olika sätt, säger Inger Axelsson.
Pernilla Elmström påpekar att möjligheten att påverka sin egen arbetssituation är en viktig del av trivseln.
– Jag upplever att vi medarbetare blir lyssnade till och har inflytande på verksamheten – oavsett yrkesroll.
Karolin nickar instämmande och påpekar att ledningen även är noga med att fånga upp svåra situationer.
– Vi jobbar med cancerdiagnoser så det kan vara tunga saker att hantera, men här finns inplanerad tid för reflektion och återhämtning så att vi medarbetare ska få det stöd vi behöver. Jag kan verkligen rekommendera vår verksamhet till andra sjuksköterskor. Här gör vi skillnad varje dag.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Inger Axelsson, enhetschef på avdelning 87 vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Caroline L Jacobsen
Inger Axelsson, enhetschef på avdelning 87 vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Caroline L Jacobsen
Kontakta gärna oss!
Kontakta gärna oss för möjligheten att hospitera, se vår verksamhet och träffa personalen som kan bli dina kollegor i framtiden! Du är varmt välkommen!
Onkologen avd. 86, Susan Nilsson, tel: 046-177 869
Onkologen avd. 87, Inger Axelsson, tel: 046-178 517
Hematologen avd. 3, Albana Skenderi, tel: 046-176 150
Hematologen avd. 4, Therese von Moos Grant, tel: 046-177 183
Region Skåne, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för all icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen. Vi har ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt både genom externa och interna utbildningssatsningar.
www.skane.se
Följ oss på Instagram: onkologen_sus, hematologen3och4