Nya verksamhetsmodellen prioriterar omvårdnaden

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Beatrice Olsson Duse

Pia Brasch Wester, omvårdnadsansvarig för Tema barn och kvinnor på Karolinska universitetssjukhuset.
Pia Brasch Wester, omvårdnadsansvarig för Tema barn och kvinnor på Karolinska universitetssjukhuset.
Nya karolinska står på plats. Att genomföra en omorganisation samtidigt som nybyggnation och flytt av sjukhusets verksamheter sker är en styrkeprövning nödvändig för att åstadkomma ett nytt sätt att styra, planera och leda vården och omvårdnaden mot framtiden.

Den nya verksamhetsmodellen möjliggör en naturlig sammanlänkning av sjukhusets verksamheter genom uppdelningen av verksamheterna i patient- respektive funktionsområden. Patienten ges ökat inflytande och beslutsvägarna blir kortare. Samarbetet med Karolinska institutet har också förtydligats. Framtidens Karriär – Sjuksköterska har intervjuat Pia Brasch Wester, omvårdnadsansvarig för Tema barn och kvinnor på Karolinska universitetssjukhuset.

Omvårdnadsfrågorna prioriteras
– Den nya organisationen bidrar absolut till nya karriärvägar för sjuksköterskor, såväl grundutbildade som specialistutbildade. De nya befattningarna är omvårdnadsansvarig, vårdenhetschef och omvårdnadschef. ”Gamla” karriärvägar, till exempel särskilt ansvarsområde som en del av sin tjänst för internutbildning, dokumentationsutveckling eller hygienombud har inte försvunnit. Också den nygamla karriärvägen i form av universitetssjuksköterska finns kvar – en möjlighet för den som är disputerad. För den som ännu inte disputerat, men som har en magister finns steget biträdande universitetssjuksköterska kvar. De nya befattningarna och ansvarsområdena gör att omvårdnadsfrågorna prioriteras och synliggörs, säger Pia Brasch Wester.

Omvårdnadsansvarig
Omvårdnadsfrågorna kommer upp på agendan och drivs av en person med mandat att utveckla just de frågorna inom ett specifikt vårdområde. Att vara omvårdnadsansvarig är en befattning som återfinns som en röd tråd igenom hela organisationen på flera nivåer. Skillnaden i den nya organisationen är att den som är omvårdnadsansvarig sitter med i ledningsgruppen. Tillsammans med övriga i ledningsgruppen är man med och fattar beslut och påverkar vården och omvårdnaden patienterna får.
– I den nya organisationsmodellen får de med omvårdnadsansvar en naturlig samarbetsyta där de gemensamt kan driva omvårdnadsfrågor neråt, uppåt och diagonalt i organisationen. Den nya rollen som omvårdnadsansvarig har stor potential. Befattningen innebär ett stort stöd till omvårdnads-och vårdenhetscheferna på de olika nivåerna och medför att omvårdnadsfrågor utvecklas och implementeras med bättre genomslagskraft än förr. Omvårdnaden i den nya verksamhetsmodellen har fått stärkt fokus och nu är det upp till oss att göra något bra av det, avslutar Pia Brasch Wester.