Jobb

Sjuksköterskor till Hematologiavdelning 3 och 4 i Lund

Publicerad 10 oktober 2018
Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen
Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen

Nu vill vi förstärka våra team med sjuksköterskor till Hematologisektionen, slutenvårdsavdelningarna 3 och 4 i Lund!

Arbetsuppgifter
Under ett vanligt arbetspass ansvarar du och din undersköterska för fyra-fem patienter. Du får följa patienterna från att de är nydiagnostiserade till färdigbehandlade vilket kan innebära akutsjukvård, som gränsar till intensivvård, till palliativ vård. Det ingår mycket medicintekniska arbeten såsom cytostatika- och antibiotikabehandlingar, blodprodukter samt andra intravenösa behandlingar. Som sjuksköterska är du med och stamcellstransplanterar med assistans av ansvarig läkare.

Om arbetsplatsen
På hematologisektionen behandlar vi maligna blodsjukdomar inklusive patienter i behov av stamcellstransplantation. Vi består av två slutenvårdsavdelningar belägna i Lund samt två öppenvårdsavdelningar, en i Malmö och en i Lund. Patienterna är i vuxen ålder och kommer hit i både akut och planerat skede, likväl som när vården övergår till ett palliativt förlopp. Vårdtiden är emellanåt lång, vilket gör att du lär känna patienter och deras anhöriga väldigt väl.

Vi erbjuder
Vi erbjuder fyra till fem veckors introduktion med handledare samt kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling. Alla nyanställda erbjuds mentorskap första året med uppföljning av en erfaren kollega på kliniken.

Som sjuksköterska hos oss får du bland annat möjlighet att söka vår unika kliniska fördjupningsutbildning där du, parallellt med ditt arbete, under ett år fördjupar och breddar dina kunskaper inom cancervård.

För nyfärdiga sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar då utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.

För mer information och ansökan, klicka här

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.

Vi vill att du alltid sätter patienten i fokus, har gott humör och har en god samarbetsförmåga. Därtill värdesätter vi din positiva inställning, stresstålighet, flexibilitet, viljan att jobba med människor och din entusiasm för att arbeta med förändringar.

Vi kommer att sträva efter att du ska få möjlighet utveckla dig hos oss och erbjuder därför möjlighet att på sikt även arbeta inom andra delar av vår verksamhet såsom vår öppenvård eller med kliniska prövningar.

Anställningens omfattning
Heltid, tillsvidareanställning

För mer information och ansökan, klicka här

Verksamhetsområde hematologi och onkologi
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för all icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen. Vi har ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt både genom externa och interna utbildningssatsningar.

Skånes universitetssjukvård (SUS) består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus med drygt 13 000 medarbetare. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa.