Presentation

Stor variation och nära samarbete över yrkesgränserna

Publicerad 10 oktober 2018

Felix Tverfjell, sjuksköterska på hjärtavdelningen och Laila Göransdotter sjuksköterska på avdelningen för lungmedicin. Foto: Marie Birkl
Felix Tverfjell, sjuksköterska på hjärtavdelningen och Laila Göransdotter sjuksköterska på avdelningen för lungmedicin. Foto: Marie Birkl
Patientområde medicin i Region Jämtland Härjedalen präglas av en varm stämning mellan medarbetarna och ett nära samarbete över professionsgränserna. Det är ett område med högt tempo, spännande utmaningar och mycket givande patientmöten.

Sjuksköterskan Laila Göransdotter har arbetat på avdelningen för lungmedicin inom patientområde medicin i fyra år. Det som lockade henne till avdelningen var i synnerhet den stora variationen.
– Det finns så många olika inriktningar att välja mellan, allt från cytostatika och syrgas till respirator och palliativ medicin. Det är en intressant blandning av patienter, där man både får lära känna människor över tid och får nya, spännande utmaningar.
Kollegan och sjuksköterskan Felix Tverfjell har arbetat på hjärtavdelningen sedan han tog sin examen för drygt sex månader sedan. Han ger Laila sitt medhåll och poängterar också att den medicintekniska miljön bidrar till en utvecklande arbetssituation.
– Hela patientområdet nyttjar avancerad teknik och i kombination med ett starkt fokus på omvårdnad får vi ta oss an lite av varje. Det bästa är dock att se hur svårt sjuka patienter snabbt kommer på bättringsvägen. Det kan ibland bli högt tempo, men det trivs jag med, säger han.

Positiv attityd till fortbildning
Under Felix första tid på avdelningen genomgick han ett omfattande inskolningsprogram, inom vilket han tilldelades en handledare som han fick följa under flera veckor.
– Introduktionens längd beror på vilken avdelning man arbetar på, men oavsett var man är kan man vid behov be att få den förlängd. Det var en stor trygghet för mig.
– Ja, attityden från ledningshåll gentemot fortbildning och utveckling är generellt positiv och i den mån det är görbart finns tillgång till avdelningsföreläsningar och möjlighet att åka på relevanta konferenser, bekräftar Laila.

Har patienten i fokus
Båda två berättar att de trivs väldigt bra på sina respektive avdelningar, inte minst på grund av det nära samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna.
– Alla hjälps åt och alla professioner är värdefulla, så sammanhållningen är suverän. Dessutom har vi en väldigt aktiv personalförening för de som är sugna på att engagera sig. Det ger en trevlig stämning och borgar för ett bra resultat, där patienten är i fokus, avslutar de.

Är du intresserad av att arbeta på Medicinkliniken i Östersund? Skicka din intresseanmälan här

Medicinkliniken i Östersund, Region Jämtland Härjedalen
Medicinkliniken i Östersund ombesörjer gastroenterologi, nefrologi, kardiologi inklusive HIA, hematologi samt endokrinologi/diabetes. Lungspecialisterna har en egen sektion med mottagning och avdelning. Medicinkliniken håller på att utveckla inriktningen och profilen mot akut­medicin.

Tel. vxl: 063-15 30 00
www.regionjh.se