Presentation

Trivsamt och utvecklande i Ljungby

Publicerad 10 oktober 2018

Frida Svensson, IVA-sjuksköterska och Maria Larsson, operationssköterska på Ljungby lasarett. Foto: Lasse Ahlin
Frida Svensson, IVA-sjuksköterska och Maria Larsson, operationssköterska på Ljungby lasarett. Foto: Lasse Ahlin
Ljungby lasarett är ett litet sjukhus med fokus på utveckling. Personaltätheten är hög och man jobbar ständigt med att uppdatera teknik och arbetsmetoder. Det gör att både personal och patienter trivs.

Frida Svensson har tjänstgjort som IVA-sjuksköterska på Ljungby lasarett i 1,5 år.
– Jag ville prova att jobba med akut verksamhet och det ångrar jag inte. Det är jätteinspirerande och jag lär mig något nytt varje dag!
Frida ser många fördelar med ett mindre sjukhus, både för patienter och för personal.
– Att man känner de flesta underlättar samarbetet. Alla ställer upp för varandra. Samtidigt går det fort att flytta patienterna mellan avdelningarna.

Nära samarbete
Operationssköterskan Maria Larsson, som jobbat på Ljungby lasarett i 23 år, instämmer:
– Det lilla sjukhusets fördel är ju det nära samarbetet mellan avdelningarna. Beslutsvägarna är kortare vilket gynnar patienten när snabba beslut ska fattas. Som personal känner man sig mer delaktig.
Maria och Frida tycker att det är positivt med en arbetsplats där man ständigt strävar efter att utvecklas och förbättras.
– Det kan handla om att uppdatera teknisk utrustning eller hur man jobbar med trycksår, sedering eller att förkorta vårdtiderna för protespatienter.

Variation bidrar till trivseln
Att Maria trivs så bra beror också på att hennes arbetsuppgifter är så varierande.
– Det är en stor förmån att få vara med vid så många olika typer av ingrepp. Vi har både akut och planerad verksamhet. Jag kan komma till jobbet en dag och ha tre ledoperationer inplanerade men istället blir det en akut buk­operation.
Vidareutbildning uppmuntras och Maria har fått chansen att fördjupa sig i ortopedi. Nu är hon sektionsledare för just ortopedin.
– Ljungby lasarett är en familjär arbetsplats som aldrig stagnerar, vilket är utvecklande för oss i personalen. Numera erbjuds dialys även på IVA i Ljungby och vi planerar för ett digitalt övervakningssystem, PDMS. Vi ser också fram emot den nya operationsavdelningen som ska stå färdig inom några år.
Att man jobbar med årsarbetstid och har nattindex på 1,4 är ytterligare ett plus, anser sköterskorna.
– Var och en får lägga sitt önskeschema och sedan planeras arbetstiderna efter det, så långt det är möjligt. Det fungerar väldigt bra!

Läs mer om våra lediga tjänster här

Anestesikliniken Ljungby lasarett
Anestesikliniken är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Ljungby och Växjö. Verksamheten består av operationsenhet, intensivvård, post­operativ vård och två steriltekniska enheter. Kliniken har cirka 330 medarbetare.
Anestesikliniken har cirka 9-12 betalda specialistutbildningsplatser per läsår.

Anestesikliniken Ljungby lasarett
Tel: 0470-58 83 19
www.regionkronoberg.se