Presentation

Var med och utveckla ortopedin i Lund

Publicerad 10 oktober 2018
Madelene Karlsson, John Harrysson och Martin Larsson, sjuksköterskor på ortopedkliniken på SUS i Lund. Foto: Freddy Billqvist

Vill du jobba i en riktigt dynamisk miljö, där du kan bidra från grunden med att påverka verksamhetens utveckling? På ortopedkliniken på SUS i Lund drivs idag ett stort och ambitiöst förändringsarbete för ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö.

Det är en omfattande förändring som står för dörren på ortopedkliniken och den har drivits fram av medarbetarna själva. Dagens två avdelningar, där akuta och elektiva patienter blandas, ska omvandlas helt. Målet är att elektiva och akuta patienter ska separeras och vårdas var grupp för sig, så att resurserna används optimalt och patientsäkerheten ökar.
– Det finns många fördelar med en sådan uppdelning. De elektiva patienterna är ofta friskare och mår bättre av att vara med andra patienter som inte har alltför allvarliga tillstånd. Vi tror att de får ett snabbare tillfrisknande i en sådan miljö. Samtidigt får vi bättre kontroll, övervakning och rehabilitering av de akuta patienterna när vi har dem samlade. Det är en grupp som ofta är äldre och multisjuka, vilket betyder att de har andra behov av vård och omvårdnad, säger sjuksköterskan Madelene Karlsson.
Tanken är att inrätta ett team för att ta hand om nya patienter i omedelbar anslutning till operation, ett team för de elektiva patienterna postoperativt samt tre team för de akuta patienterna postoperativt.
– Vi menar att vi på det här sättet inte bara får ökad patientsäkerhet, utan också en bättre arbetsmiljö. Resurserna används mer effektivt, vilket minskar stress, och vi får mer kontinuitet i arbetsdagen. Teamen kommer att rotera mellan arbetsstationerna, men exakt hur vi lägger upp det hela får vi pröva oss fram till för att hitta den bästa lösningen, berättar John Harrysson, sjuksköterska.

Ger tydligare introduktion
Ytterligare en fördel är att ny personal och studenter får en mer strukturerad introduktion och undervisning, med möjlighet att skaffa sig en fördjupad kunskap om de olika patientkategorierna.
– Det kan vara tufft att komma som ny sjuksköterska eller student till en ortopedavdelning. Det är väldigt mycket att lära sig och nu får vi möjlighet att slussa in våra studenter och nya sjuksköterskor gradvis i de olika teamen, så att de kan koncentrera sig på en sak i taget. Vi är övertygade om att detta kommer att ge en mycket tydligare bild av vårdprocesserna och underlätta inlärningen, säger sjuksköterskan Martin Larsson.
Förändringsarbetet har sitt ursprung i studiedagar och samtal med medarbetarna. Idag bedrivs arbetet av fyra multidisciplinära arbetsgrupper och förhoppningen är att förändringarna gradvis kan börja sjösättas efter årsskiftet. Madelene, Martin och John framhåller att det hela tiden funnits en genuin vilja från ledningens sida att låta personalens synpunkter forma och påverka den nya organisationen.
– Allt förändringsarbete sker i nära dialog med personalen och det finns en stor lyhördhet för våra åsikter och önskemål. Det är en otroligt spännande tid att arbeta här eftersom vi nu formar den framtida vården på ett avgörande sätt. Alla sjuksköterskor här på ortopeden har chans att vara med och bidra med idéer och påverka utvecklingen, säger de.

Många fördelar i Lund
Förutom möjligheten att i grunden påverka hur den ortopediska vården bedrivs har nya sjuksköterskor många andra fördelar på ortopedkliniken i Lund. Minst sex veckors introduktion samt möjlighet att gå ett kliniskt basår, med föreläsningar och utbildning, erbjuds alla nya sjuksköterskor. Dessutom har ortopeden ett eget kompetensutvecklingsprogram för nyanställda. En omvårdnadsledare på avdelningen finns också tillgänglig för att hjälpa nya medarbetare att bli trygga i yrkesrollen.
Alla tre vill lyfta fram ortopedi som en spännande specialitet och särskilt kliniken i Lund, som har mycket högspecialiserad vård.
– Det är väldigt omväxlande och eftersom vi har många multisjuka får vi en bred kompetens inom många områden. Det är också en väldigt positiv vård i den bemärkelsen att många patienter blir helt bra. Dessutom har vi enormt kompetenta och duktiga medarbetare här, så man utvecklas mycket i sin profession och det är lätt att trivas.

Ortopedkliniken, SUS Lund
Ortopedkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund har idag två vårdavdelningar: avdelning 11 och 12. Genom ett omfattande förändringsarbete, som drivs av medarbetarna, ska dessa delas upp i fem grupper, där elektiva och akuta patienter delas upp. Ortopeden kan erbjuda spännande karriärmöjligheter för sjuksköterskor som vill vara med och påverka klinikens utveckling.

www.skane.se/sus