Akutsjukvården – krävande men även mycket stimulerande

Publicerad 21 mars 2019
Text: Annika Wihlborg

Anders Widmark, ordförande i Riksföreningen för akutsjuksköterskor samt specialistsjuksköterska inom intensivvård, akutsjukvård och anestesi.
Anders Widmark, ordförande i Riksföreningen för akutsjuksköterskor samt specialistsjuksköterska inom intensivvård, akutsjukvård och anestesi.
Akutsjukvården är ett otroligt dynamiskt arbetsfält för sjuksköterskor, inte minst eftersom akutsjukvården befinner sig mitt i ett paradigmskifte. Akutsjukvården är ett krävande och utmanande men även mycket stimulerande arbetsområde för många olika typer av sjuksköterskor.

– Akutsjukvårdens struktur har förändrats mycket på senare år. Belastningen och andelen patienter med komplexa vårdbehov har ökat. En viktig utmaning är därför att hitta rätt balans mellan arbetsbelastning och antalet sjukskötersketimmar, säger Anders Widmark, adjunkt i omvårdnadsvetenskap, ordförande i Riksföreningen för akutsjuksköterskor samt specialistsjuksköterska inom intensivvård, akutsjukvård och anestesi. Han har tidigare bland annat arbetat med anestesi- och intensivvård, prehospital akutsjukvård och inom Försvarsmakten.

Mångfacetterat arbetsfält
Akutsjukvård är inte begränsad till tid eller organisatorisk tillhörighet, den bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av plats och verksamhet. Det innebär att akutsjukvården av idag är ett mångfacetterat arbetsfält med många olika arbetsgivare för sjuksköterskor.
– En utmaning för akutsjukvården är att förbättra det initiala vårdmötet för att på så sätt kunna tillgodose patientens hela vårdbehov. Samtidigt behöver akutsjukvården kunna kvalitetssäkras för att kunna svara upp mot patientens och samhällets behov av en säker och tillgänglig vård. Detta sammantaget är en betydande utmaning inte minst då det måste genomföras i takt med att sjukvården präglas av en ökad komplexitet, säger Anders Widmark.

Attraktiv löneutveckling
Sextio procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom akutsjukvården.
– Det känns otroligt positivt. Samtidigt behöver sjuksköterskor som är verksamma i akutsjukvården erbjudas en attraktiv löneutveckling och kontinuerlig kompetensutveckling som gör att de klarar av en relativt tung vårdbelastning och framförallt att de väljer att stanna kvar, säger Anders Widmark.
– En del i kompetensutvecklingen är specialistutbildning. När det gäller val av specialistutbildningar så är det avgörande att innehållet motsvarar de verkliga behoven av kompetensutveckling som idag finns inom den intrahospitala akutsjukvården, säger Anders Widmark.

Matchar specialistkompetensen
En betydelsefull faktor för att akutsjukvården ska kunna attrahera och behålla fler sjuksköterskor är, enligt Anders Widmark, att den erbjuder rimliga arbetsvillkor. En annan nyckelfaktor för akutsjukvårdens attraktivitet är att specialistutbildade sjuksköterskor erbjuds arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter som matchar deras specialistkompetens.
– Den viktigaste egenskapen för sjuksköterskor som funderar på att söka sig till akutsjukvården är ett genuint intresse för just den här typen av mångfacetterad sjukvård. Ett intresse för verksamhetsutveckling och kontinuerlig kompetensutveckling är också ett plus. Det finns flera olika specialistsjuksköterskeutbildningar som är relevanta för den intrahospitala akuta vården, eftersom så många olika kategorier av patienter söker sig till akutsjukvården. Därför är även en bred yrkesbakgrund som sjuksköterska förstås en fördel, säger Anders Widmark.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom akutsjukvården?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot slumpmässigt urval av sjuksköterskor 20–24 september 2018.