Därför tjänar du på att ha färre bollar i luften

Publicerad 21 mars 2019
Text: Anna-Karin Andersson

Lena Berg, omvårdnadsansvarig för Funktionsområde Akut i Solna vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lena Berg, omvårdnadsansvarig för Funktionsområde Akut i Solna vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Gonzalo Irigoyen
Inom sjukvården är det vanligt att ha mycket på gång samtidigt. Det kan ge känslan av att vara skicklig och effektiv men i realiteten är de ständiga avbrotten en tidstjuv och ett störningsmoment. Forskning visar att vi skulle bli effektivare och må bättre om vi minskade på multitaskandet.

Du kanske är upptagen med att dela medicin när en kollega kommer in med en snabb fråga. Eller så har du gjort en provtagning och måste rådfråga om resultatet och rusar in på sjuksköterskeexpeditionen och avbryter din arbetskamrat som formulerar ett viktigt mejl. Ja, inom vården är det vanligt att ha många bollar i luften och att kollegor avbryter varandra.
Att ha mycket på gång samtidigt värderas högt på dagens arbetsmarknad och för sjuksköterskor är det ofta en självklarhet att snabbt kunna byta fokus. Men det finns anledning att omvärdera den arbetskulturen. Forskning visar att det vi gör tar längre tid och ger ett sämre resultat när vi växlar mellan olika arbetsuppgifter.

Tomas Dalström, föreläsare och författare.
Tomas Dalström, föreläsare och författare.
Minska multitaskandet
Sjuksköterskan och doktoranden Lena Berg har exempelvis studerat betydelsen av avbrott i arbetet på akutmottagningar.
– Det stör särskilt att bli avbruten när man är upptagen med något som kräver full koncentration, säger Lena Berg, som idag arbetar som omvårdnadsansvarig för Funktionsområde Akut i Solna vid Karolinska universitetssjukhuset.
Tomas Dalström har studerat hur hjärnan fungerar när vi läser, skriver och lär oss nya saker, och han föreläser om hur vi kan jobba mer fokuserat och därmed känna oss mindre stressade. Och en nyckel i det är att minska på multitaskandet, menar han.
– Vårt arbetsminne kan bara göra en sak i taget medvetet. Du kan cykla och prata eftersom du har automatiserat cyklandet och inte behöver fokusera på det. Men du kan inte lyssna på någon aktivt eller besvara en fråga samtidigt som du skriver ett mejl eller en viktig text eftersom det inte är en förutsägbar situation, förklarar Tomas Dalström.

Tidstjuv att bli avbruten
Det kan det ta upp till 25 minuter att komma tillbaka till samma koncentrationsnivå som före ett avbrott. Utöver tidssvinnet blir vi mindre närvarande och presterar sämre om vi ofta måste byta fokus.
Vad kan man då göra på egen hand för att se till att jobba med en sak i taget?
– Det är inte helt lätt. Många vittnar om att de inte vill säga ifrån eftersom de är rädda för att skapa konflikter och dålig stämning om de vill avskärma sig för att ägna sig åt en uppgift. Här har arbetsgivaren ett ansvar. Genom att tala om hur och varför hjärnan påverkas och vilka följder det får för arbetet så kan man komma överens om regler, säger Tomas Dalström.
Lena Berg är inne på samma linje. Det krävs förändringar på organisationsnivå, menar hon. Synsättet måste vara att det är okej att säga ifrån om man inte är mottaglig för ett avbrott utan att bemötas med irritation. Och chefernas inställning är viktig för att skapa en sådan kultur. Men en början kan vara att var och en börjar reflektera över avbrott.
– Man kan ställa sig frågor som: ”Kan jag vänta?” eller ”Kan jag fråga någon annan?”, säger Lena Berg.

Det händer när du multitaskar
• Du får sämre uppmärksamhet.
• Ditt minne försämras.

• Du kommer inte in mentalt i en ny uppgift lika effektivt som den som gör färdigt en sak i taget.
• Effektiviteten minskar. American Psychological Association slår fast att multitasking kan minska produktiviteten med 40 procent på individuell nivå.

Källa: Lena Berg, leg. sjuksköterska och doktorand och Tomas Dalström, föreläsare och författare.