Upprop om att stoppa försämringarna i vården

Publicerad 21 mars 2019
Text: Redaktionen

Foto: Ulf Huett / Vårdförbundet
Foto: Ulf Huett / Vårdförbundet
Två sjuksköterskor har startat ett upprop för att stoppa försämringarna i vården.
Uppropet vänder sig till regionråd, kommunalpolitiker, beslutsfattare och nationella politiker ansvariga för fördelning av resurser till hälso- och sjukvård.

Uppropet startades av specialistsjuksköterskorna Charlotta Dickman och Mathias Janus den 15 mars med syftet att stoppa försämringarna i vården och att ge personalen rättvisa löner och hälsosamma arbetsvillkor.
Bakgrunden är att Vårdförbundet har sagt upp det centrala avtalet med SKL och Sobona och parterna sitter just nu i förhandlingar. Vårdförbundet kräver förutsättningar för att sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ska kunna ge en god och säker vård.
– Vi kräver villkor som gör att människor vill söka sig till och stanna i vården. Villkor som stoppar den pågående försämringen i svensk sjukvård som gör att människor dör varje år i väntan på vård. Vi kräver en löneutveckling där den med mycket erfarenhet och kompetens har avsevärt mycket mer i lön än den som är ny i yrket och vi kräver hälsosamma arbetstider, säger initiativtagarna.
Initiativtagarna förväntar sig att mer än 100 000 sjuksköterskor ställer sig bakom uppropet.

Klicka här för att läsa mer och skriva under!

Detta kräver Uppropet
• Möjlighet till lönekarriär hela yrkeslivet. Vi måste få en god löneutveckling för alla!
• En särskild satsning på 10 000 kronor mer per månad till särskilt yrkesskickliga. Erfarenhet och kompetens måste löna sig.
• Sänkt veckoarbetstid för nattarbete oavsett verksamhet! Idag saknas detta för ständig natt i kommunerna.
• Lokal samverkan som ger en hälsosam arbetstidsförläggning. Det handlar om schemaläggning, semester, jour, beredskap, övertid med mera.
• Att valda politiker som är med och fattar beslut om budgetar ger SKL och Sobona mandat att gå Vård­förbundets yrkanden till mötes.