Förtroendet för sjukvårdens framtid måste höjas

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Annika Wihlborg

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Dan Lepp
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Dan Lepp
Nästan 2 av 3 sjuksköterskor tror att sjukvården om tre till fem år kommer att fungera sämre än idag. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, betraktar det som en stor utmaning att bedriva en hälso- och sjukvård där majoriteten av sjuksköterskorna saknar tilltro till sjukvårdens framtid.

– Det är inte konstigt att så många sjuksköterskor har en negativ syn på vårdens framtida utveckling. Flera faktorer bidrar, bland annat att många arbetsgivare väljer att anställa andra yrkesgrupper än sjuksköterskor, vilket ökar sjuksköterskors arbetsbelastning. Det faktum att många sjuksköterskor tvingas till ett arbetssätt som inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet bidrar säkerligen också, säger Sineva Ribeiro.

Skapa tillit till välfärden
– I och med vår legitimation har vi ett samhällsansvar att varna när sjukvården inte bedrivs utifrån beprövad erfarenhet och evidens. Många sjuksköterskor upplever att politikerna inte lyssnar på dem och att det inte kommer att ske några förbättringar. Politikerna har tyvärr inte insett vikten av att väljarna placerat sjukvårdsfrågan högst upp på sin politiska agenda. De har ett stort ansvar att fatta beslut som skapar tillit till välfärden, men misslyckas ofta, säger Sineva Ribeiro.

Sjukvårdspolitiker brister
Nästan 9 av 10 sjuksköterskor anser att de politiskt ansvariga för hälso- och sjukvården i Sverige inte gör ett bra arbete.
Sjuksköterskornas låga förtroende för sjukvårdens politiskt ansvariga beror, enligt Sineva Ribeiro, på att de får höra att det är ekonomin som styr vilken vård som ska bedrivas och vilken vård befolkningen har rätt till. Resultatet av det låga förtroendet är att sjuksköterskor lämnar den offentligt styrda vården och istället söker sig till privat sektor och bemanningsföretag. Även viljan att utbilda sig till sjuksköterska påverkas negativt.

Brist på bra villkor
– Politiker bör sluta prata om att det är brist på sängplatser som orsakar långa vårdköer och stängda vårdplatser, när det i själva verket är brist på bra villkor för bland andra sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Politiker har ett ansvar för hur de beskriver verkligheten, men även för sjuksköterskors förutsättningar att bedriva en god och säker vård och ha en god arbetsmiljö, säger Sineva Ribeiro.

Sineva Ribeiros viktigaste åtgärder för att sjuksköterskors arbetssituation ska förbättras
• Ett lönelyft på 10 000 kronor för särskilt yrkesskickliga. Vi kräver att särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor, till exempel de med lång erfarenhet och specialistkompetens, ska få ett lönelyft som innebär att de höjer sin medellön från cirka 36 000 till 46 000 kronor per månad (2018). Då kommer rätt kompetens att stanna kvar och söka sig tillbaka till vården och vi får en kontinuitet som gynnar både personal och patienter. Målet om 10 000 kronor mer till särskilt yrkesskickliga gäller både sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.
• Ökade möjligheter till hälsosamma arbetstider. Eftersom många arbetsplatser kräver sjuksköterskebemanning dygnet runt och årets alla dagar, samtidigt som bristen på kollegor är stor, är det ofta svårt för sjuksköterskor att få en hälsosam arbetstidsförläggning med tillräcklig fritid. För att uppnå hälsosamma arbetstider krävs fler kollegor med rätt kompetens. På arbetsplatsen behöver man även arbeta mer med hälsosam arbetstidsförläggning. Det är inte hållbart att bemanna vården genom extrapass och övertid med en schemaläggning som ger alldeles för lite vila och återhämtning.
• Fler särskilt yrkesskickliga i vården. Vi behöver fler särskilt yrkesskickliga, de som är ryggraden i vården, som skapar trygghet och stabilitet i teamen och som handleder och stöttar de nya i yrket. Genom bättre villkor för denna grupp skapar vi förutsättningar hela vården att fungera väl, både för personal och patienter.
Hur kommer svensk sjukvård att fungera om 3-5 år?
I februari 2019 svarade 2/3 av sjuksköterskorna att de anser att utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Om du blickar 3-5 år framåt. Vad tror du om hälso- och sjukvården i Sverige då? Den kommer att fungera…
Vilken är din uppfattning om de politiskt ansvariga för hälso- och sjukvården i Sverige (främst på regionnivå och på nationell nivå)? De gör...
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.