Presentation

Arbeta med kvalitet och utveckling på RPC i Trelleborg

Publicerad 14 oktober 2019
Johanna Olsson, Kári Stensen och Zaccarina Dittlau, sjuksköterskor på RPC i Trelleborg. Foto: Peter Löfqvist
Johanna Olsson, Kári Stensen och Zaccarina Dittlau, sjuksköterskor på RPC i Trelleborg. Foto: Peter Löfqvist

På Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg är det människan bakom brottet som är i fokus. Här arbetar du som sjuksköterska långsiktigt, ur ett individuellt helhetsperspektiv och med hög kontinuitet.

En bit utanför Trelleborg, i vacker och rogivande natur, ligger Rättspsykiatriskt Centrum, RPC, som slog upp portarna hösten 2016. Här har man skapat en lugn, genomtänkt och förtroendeingivande miljö för vården av några av psykiatrins svårast sjuka patienter. På RPC finns spännande karriärmöjligheter för såväl grundutbildade som specialistsjuksköterskor.
– Det är väldigt roligt och givande att få möjlighet att följa patienterna under lång tid. Vi är en del av deras omvårdnad från att de först tas in, till dess att de skrivs ut och integreras i samhället igen, vilket kan ta allt från månader till flera år. På så sätt ser vi deras utveckling ända fram till tillfrisknandet, säger sjuksköterskan Zaccarina Dittlau, som först kom i kontakt med RPC när hon gjorde praktik där under studietiden. Hon trivdes så bra att hon extrajobbade på RPC tills hon blev färdig sjuksköterska i juni förra året.

Bra stämning och nytänkande
Zaccarina får medhåll av sina kolleger Kári Stensen och Johanna Olsson. Kári tog sin examen för knappt två år sedan och arbetade först inom akutpsykiatrin. När han ville ha nya utmaningar fick han rådet att söka sig till RPC.
– Jag fick omedelbart ett mycket positivt intryck och möttes av bra stämning, taggade kolleger och nytänkande. Först trodde jag att rättspsykiatrin skulle kännas långsam jämfört med akutpsykiatrin, men så är det verkligen inte. Här ser man resultatet av sitt arbete och vilken effekt rehabilitering och habilitering har. Det är otroligt spännande, säger Kári.
Johanna blev färdig sjuksköterska för bara någon månad sedan. Hon hade redan arbetat som skötare på RPC och gjort praktik här. För henne var det ett självklart val att komma tillbaka.
– Vi arbetar i sammansvetsade och tvärprofessionella team, med personal som verkligen är intresserade och vill göra ett bra jobb. Här finns både resurser och en lyhördhet hos ledningen för att skapa en bra arbetsmiljö och förutsättningar som fungerar för medarbetarna. Exempelvis har man varit väldigt tillmötesgående med att skapa ett schema som passar mig, säger hon.

Jobba med oss på RPC i Trelleborg

Marie Strand-Almqvist, psykiatrisjuksköterska och Anette Niklasson, psykiatrisjuksköterska och enhetschef för avdelning 1 på RPC i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Marie Strand-Almqvist, psykiatrisjuksköterska och Anette Niklasson, psykiatrisjuksköterska och enhetschef för avdelning 1 på RPC i Trelleborg. Foto: Ramona Bach

Kompetensutveckling
På RPC i Trelleborg finns ett starkt fokus på kompetensutveckling och fortbildning. Som sjuksköterska kan man engagera sig inom flera olika specialområden, exempelvis som kvalitetssjuksköterska eller som etik- och inflytandeombud. För den som vill läsa vidare till specialistsjuksköterska finns möjlighet att göra det på heltid med 80 procent bibehållen lön. Det är något som Kári har tagit fasta på och i höst ska han gå den ettåriga utbildningen till psykiatrisjuksköterska tillsammans med en kollega.
– Jag har fått stark uppmuntran och stöttning av ledningen och jag ser det som en väldigt bra möjlighet att utvecklas i professionen, säger Kári, som kan tänka sig att sedan forska, något som RPC skulle kunna ge möjlighet till.
Johanna, Zaccarina och Kári vill gärna slå hål på myten att rättspsykiatrin skulle vara en våldsam eller rentav farlig arbetsplats. Tvärtom är RPC en mycket trygg och lugn arbetsmiljö, där alla personalkategorier har hög kompetens och arbetar enligt välutvecklade och tydliga och rutiner. Detta ger trygghet för både personal och patienter. Man arbetar i tvärprofessionella team utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder i nära samarbete med öppenvården. Det är ett framgångsrikt arbetssätt, vilket det faktum att Region Skåne har en av Sveriges kortaste medelvårdtider och väldigt få återfall i allvarlig brottslighet är ett kvitto på.

Prisbelönta lokaler
En av de stora fördelarna med RPC i Trelleborg är de fina lokalerna. Varje detalj i den prisbelönta arkitekturen, inredningen och färgsättningen är genomtänkt för att skapa en lugnande, läkande och harmonisk vårdmiljö. Johanna, Zaccarina och Kári lyfter fram hur betydelsefullt detta är.
– Det är verkligen en vårdmiljö som bidrar till tillfrisknandet, och hittills har vi kunnat märka att våld och hot minskar i den här omgivningen. Här finns allt och både patienter och personal uppskattar miljön.
Rättspsykiatrin vårdar samhällets mest funktionshindrade människor, med komplexa diagnoser och allvarlig psykosocial problematik. Det gör arbetet intressant och tillfredsställande, men ställer också krav på professionalism och empati, menar Johanna, Zaccarina och Kári.
– Man måste kunna se människan bakom brottet och ha förmågan att se det bästa i individen. Kan man det så är detta ett arbete där vi varje dag märker hur vår omvårdnad gör skillnad och ofta har en helt avgörande betydelse för våra patienters fortsatta liv.

Jobba med oss på RPC i Trelleborg

Rättspsykiatriskt Centrum, Skåne
Verksamhetsområde Rättspsykiatri ingår som en del av Psykiatri Skåne och består av rättspsykiatriska enheter i Malmö, Helsingborg och Hässleholm. Vi har idag cirka 300 medarbetare. Verksamhetsområdet är certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifikatet, som erhålls efter certifieringsrevision av externt certifieringsföretag, är ett ”kvitto” på att verksamheten bedriver patientfokuserad och framgångsrik rättspsykiatrisk heldygns- och öppenvård samt forskning och utbildning med god kvalitet.
Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera/rehabilitera personer som lider av en allvarlig psykisk störning till ett liv i samhället med ökad psykosocial funktion och minskad risk för återfall i brott.
Verksamheten har aktivt arbetat för att minska antalet tvångsåtgärder, vilket resulterat i ett halverat antal 2018 jämfört med 2015.

Läs mer på www.skane.se