Bra arbetsvillkor skulle stärka palliativ vård

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Vad krävs för att sjuksköterskorna verkligen ska söka ett arbete inom palliativ vård?
Högre lön, rimliga arbetsscheman och helhetstänk kring patienten skulle få fler sjuksköterskor att söka ett arbete inom palliativ vård.

De knappt hälften av sjuksköterskorna som skulle kunna tänka sig att arbeta inom palliativ vård, men som inte gör det ännu, fick följdfrågan ”Vad krävs för att du ska söka ett arbete inom palliativ vård?”

Lön och arbetstider
Majoriteten av tillfrågade sjuksköterskorna anger att de vill ha högre lön än på sin nuvarande tjänst för att överväga att byta till ett arbete inom palliativ vård. En stor andel vill ha ett arbetsschema på enbart dagtid, vilket kan vara förvånande då livets slutskede pågår dygnet runt. Några anser att det är skäligt att arbeta 80% med 100% lön för att orka med arbetet psykiskt. De som tidigare har haft tjänst inom palliativ vård skulle gärna komma tillbaka igen.

Ledning och kollegor
Ett bra ledarskap och goda ekonomiska resurser är en förutsättning för att bedriva den palliativa vård som krävs på ett bra sätt. Med tanke på arbetets art är det ett måste med goda och erfarna kollegor som har ett helhetstänk kring patienten och dess närstående. Det är viktigt att personalgruppen är lyhörd för patientens vilja och önskemål. Personaltätheten måste vara hög så att man ges möjlighet att ge tid till varje enskild patient.
Arbetet inom palliativ vård måste vara behovsstyrt och inte kortsiktig ekonomistyrning. Man belyser arbetet på Hospice där man kan ha större frihet kring patienten, exempelvis att ha anhöriga hos sig, ta dit husdjur på besök och komma ut när man vill.

Utbildning och handledning
Här menar man att det är viktigt att få en god introduktion och regelbunden handledning. Vidareutbildning och stöd behövs för att personalen ska känna sig trygga när de möter patienten.
”Jag skulle vilja ha möjlighet att utbilda mig inom detta område innan jag börjar jobba.”

Krav för arbete inom palliativ vård
1. Högre lön
2. Rimligt arbetsschema
3. Ledning och bemanning
4. Helhetstänk kring patienten
5. Behovsstyrd vård
6. Vidareutbildning och handledning
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.