Varför lämnar sjuksköterskor patientnära verksamheter?

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Adrianna Pavlica

Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Foto: Jesper Berg
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Foto: Jesper Berg
Trots ett skriande behov inom vården, väljer var fjärde sjuksköterska att lämna den patientnära verksamheten för att bli chef eller administratör – eller för att helt lämna hälso- och sjukvården.
”Stora risker med utvecklingen”, menar forskare.

Larmrapporter om brist på sjuksköterskor återkommer år efter år – samtidigt ökar antalet utfärdade sjuksköterskelegitimationer. Istället för att arbeta ”på golvet” med patienter, väljer nämligen en av fyra sjuksköterskor, enligt Socialstyrelsen, att lämna hälso- och sjukvården eller byta bana och bli chef eller administratör.
Pia Lundbom är en av de som bytt arbetsuppgifter; från att vara operationssjuksköterska, till att idag arbeta som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. I rollen som team­ansvarig på operationsavdelningen upptäckte hon sitt intresse för verksamhetsutveckling – så efter tretton år som sjuksköterska sökte hon sitt första chefsuppdrag. Sitt arbete med patienter har hon haft stor nytta av sedan dess.
– Både på system- och verksamhetsnivå, och genom närhet till patienter och de anhörigas upplevelser, säger Pia Lundbom.

Louise Bringselius, doktor i organisation och ledning vid Lunds universitet.
Louise Bringselius, doktor i organisation och ledning vid Lunds universitet.
Annan karriärväg
Många sjuksköterskor vittnar idag om en stressig miljö med hög arbetsbelastning och oro över patientsäkerheten på sjukhus runt om i landet. Marlene Furbeck som är chefsspecialist på Vårdförbundet tror dock inte att sjuksköterskor blir chefer för att försöka fly från den arbetssituationen.
– Att bli chef är bara en annan karriärväg. Verksamhet som ska ge trygg och säker vård kräver yrkeskunskap, och chefer i vården leder en komplex verksamhet som är politiskt styrd. Många mål ska uppfyllas och en mängd lagar styr, därför är det viktigt med kompetenta chefer som finns nära verksamheten, säger hon.
Att förståelsen för hela vårdkedjan är viktig för ledarskapet, håller forskaren Louise Bringselius, doktor i organisation och ledning vid Lunds universitet, med om.
– När chefer och administratörer inte har denna förståelse ökar risken att man fattar beslut som drabbar personalen på golvet på ett sätt som inte var tänkt, säger hon.

Ökad status och höjda löner
Men utvecklingen medför också risker, konstaterar Bringselius – ökad administration kan betyda att många inom yrket får orimligt stor arbetsbörda och att de fastnar i uppgifter som inte tillför något värde för patienterna.
– Dessutom blir det allt färre sjuksköterskor kvar på golvet, där det viktigaste arbetet ändå utförs – där är behovet av personal skriande.
Orsaken till att den administrativa delen av arbetet lockar allt fler, beror bland annat på både ökad status och höjda löner, enligt Louise Bringselius. Hon menar också att det kan det vara lättare att sitta lite på avstånd, snarare än att kämpa i vårdens vardag, som ofta är tuff.
– Därför behöver vi fundera på hur karriärvägarna i sjukvården ser ut och vad som belönas. I många yrkesgrupper är de duktigaste medarbetarna hänvisade till en chefskarriär, medan lång erfarenhet på golvet inte alls belönas på samma sätt. Det är helt enkelt betydligt svårare att få samma inflytande, status och löneutveckling om man väljer att fortsätta med patientnära arbetsuppgifter. Det här är en utveckling som vi ser i hela västvärlden, säger hon.

Marlene Furbeck, chefsspecialist på Vårdförbundet.
Marlene Furbeck, chefsspecialist på Vårdförbundet.
Drunknar i krav
Det finns en övertro på styrning och mätning i samhället, inte minst inom vården, säger Louise Bringselius, vilket gör att kärnverksamheten drunknar i krav på rapportering och dokumentation.
Även Marlene Furbeck beskriver hur kraven på administration trappats upp inom vården. Hon menar att det ökar trycket på cheferna, vilket innebär att en sådan position inte alls behöver vara mindre tuff än en i patientnära verksamhet.
I en enkät från Vårdförbundet förra året beskrev nära hälften av vårdcheferna att de inte har rätt förutsättningar för arbetet – att arbetet ständigt går ut på att släcka bränder och att täppa hål i bemanningen.
– Administrationen är en av orsakerna till att chefer inte upplever att de har rätt förutsättningar, då det blir mindre tid för vårdutveckling, personcentrerad vård och att vara nära verksamheten, säger Marlene Furbeck.

Naturligt gå till chefsposition
Pia Lundbom tycker dock att det bara är naturligt att sjuksköterskor går över till chefspositioner, precis som hon själv har gjort. Hon ser inte heller ett problem med att många rör sig från den patientnära verksamheten:
– Vi behöver utveckla fler områden och kliniska karriärmöjligheter inom yrket än vad som har varit den traditionella vägen sedan många år.