Koleraepidemin

Likheter mellan pandemier

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Adrianna Pavlica Foto: Privat
Josefin Wiking arbetade på Haiti under koleraepidemin.

Sjuksköterskan Josefin Wiking jobbade på Haiti under den stora koleraepidemin. Och trots de milsvida skillnaderna mellan sjukvården där och i Sverige ser hon vissa gemensamma nämnare med coronapandemin.
– Den dåliga psykosociala situationen är gemensam. Det har vi sett bland våra patienter på Södersjukhuset och det var så otroligt påtagligt också i Haiti.

När koleraepidemin rasade på Haiti 2010–2011 var sjuksköterskan Josefin Wiking, idag sjuksköterska på onkologen på Södersjukhuset i Stockholm, på plats i åtta månader.
– Det var otroligt svåra omständigheter att jobba under. Infrastrukturen fungerade inte, det var svårt att få fram information till befolkningen, sjukvården var dåligt rustad. Det var en enorm utmaning, säger hon.

Ta till sig information
Att få människor att ta till sig information var en utmaning på Haiti, något som också märkts i Sverige under coronapanedmin.
– Man måste generellt jobba med nyckelpersoner som människor har förtroende för. Exempelvis är kyrkan väldigt stark i Haiti, och då måste man jobba med kyrkliga ledare som folk har förtroende för och lyssnar på. Eller jobba gentemot lärare som når ut till många barn och föräldrar, så att det finns nyckelpersoner i ett samhälle som sitter på rätt fakta.
Hon fortsätter:
– Något jag lärde mig under koleraar­betet var att vi i sjukvården inte kan komma som någon slags förmyndare och säga till människor vad de ska göra, utan man måste vara lyhörd för människors frågor. I Haiti tänkte en del att epidemin var Guds straff och det kan man inte bara bortse från. Det kan vi lära oss av i Sverige också, att man behöver adressera människors frågor, säger Josefin Wiking.

”Man måste generellt jobba med nyckelpersoner som människor har förtroende för.”

Psykosociala problem
Också gällande den psykosociala statusen ser hon en parallell mellan koleraepidemin och coronapandemin.
– När vi på Södersjukhuset följer upp våra patienter mår de inte bra av att sitta hemma och inte träffa folk. På Haiti tog människor också avstånd ifrån varandra. Man blev rädd för sina grannar och misstro frodades, vilket bidrog till konflikter, våld och psykosociala problem. Det skapar problem för både individ och samhälle.
Josefin Wiking har skrivit en roman om en sjuksköterska och planerar också att skriva en roman som skildrar en sjuksköterska i Haiti. Hon uppmanar nu andra sjuksköterskor att skriva ner sina upplevelser från coronapandemin.
– Folk är väldigt intresserade av att lära sig mer om vården och hur det fungerar. Sjuksköterskans roll har ofta hamnat i skymundan, det är läkarna som hörts och synts. Men det är dags för oss sjuksköterskor att berätta!