AnOpIVA

OpAnIVA flyttade många sjuksköterskor till IVA

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Annika Wihlborg
Eva Brolin, biträdande verksamhetschef på OpAnIVA i Region Dalarna.

Covid-19 har haft en omfattande påverkan på AnOpIVA-verksamheten i Region Dalarna. Många, även avdelningscheferna, har jobbat längre arbetsveckor än normalt under exceptionella omständigheter. Att vårda svårt sjuka covidpatienter har självklart även påverkat sjuksköterskornas psykiska välbefinnande.

Många sjuksköterskor på sjukhusen i Region Dalarna har flyttats från sina ordinarie arbetsplatser till IVA. För många har det förstås inneburit en påfrestning med nya kollegor, en ny arbetsmiljö, nya arbetsuppgifter och en helt ny virussjukdom att behandla.
– I vår verksamhet introducerade vi 150 sjuksköterskor och undersköt­erskor på rekordtid. Alla medarbet­are har varit otroligt lojala och har verkligen ställt upp när det behövts som mest. Även operations- och anestesimottagningarna har varit hårt belastade när de fått klara sig med färre personal, säger Eva Brolin, biträdande verksamhetschef på OpAnIVA i Region Dalarna. Hon är specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård och har tidigare varit vårdenhetschef vid Akademiska sjukhuset samt Sahlgrenska universitetssjukhuset.

”I vår verksamhet introducerade vi 150 sjuksköterskor och undersköterskor på rekordtid.”

Stor volym uppskjuten vård
Liksom sjukvården i övrigt står Region Dalarna inför en stor volym uppskjuten vård till följd av corona. För närvarande arbetar man för att hålla en hög tillgänglighet med hjälp av inhyrd personal.
– Vi har flera nyutexaminerade anestesisjuksköterskor som skolas in hos oss under hösten, vilket kommer att underlätta. Vi gör kontinuerligt lägesbedömningar för att kunna prioritera rätt patienter i rätt tid. En förutsättning för att kunna öka andelen operationer är också att vår uppvakningsavdelning är ordentligt bemannad, säger Eva Brolin.

Självständigt och tekniskt yrke
Bristen på operationssjuksköterskor är förstås en trång sektor i arbetet med att komma ikapp med de icke-akuta oper­ationerna. För att minska den bristen gäller det, enligt Eva Brolin, att lyfta fram yrket och synliggöra vad det egentligen innebär. Här gör bland annat operationssköterskornas egen förening en viktig insats.
– Operationssköterska är ett självständigt och tekniskt avancerat yrke där man ständigt utvecklas. De har en brant utvecklingskurva och tillgodogör sig ny kunskap under hela karriären. De är operationssalens hygienspecial­ister och arbetar nära kirurgerna, men har samtidigt sina egna ansvarsområd­en. Just variationen i yrket och möjligheten att välja mellan många olika operationsinriktningar är några av fördelarna, säger Eva Brolin.