Kommunal sjukvård

Sjuksköterskor bör leda den kommunala sjukvården

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg
Foto: Shutterstock

Under coronapandemin har mycket fokus hamnat på den kommunala hälso- och sjukvårdens viktiga roll i sjukvårdssystemet. Pandemin har påmint kommunerna och allmänheten om sjuksköterskornas verksamhetskritiska funktion för en patientsäker och trygg äldreomsorg.

Tina Lindh, enhetschef för sjuksköterskor på särskilt boende och Sandra Hult, enhetschef för sjuksköterskor inom ordinärt boende i Mölndals kommun.

Introduktionen av den goda och nära vården i kombination med en hög digitaliseringstakt gör det just nu särskilt intressant för sjuksköterskor att söka sig till kommunerna.
– Som sjuksköterska i kommunal regi har man en omväxlande och ansvarsfull yrkesroll, ett rörligt arbete där man många gånger själv kan planera arbetsdagen. Den kommunala omsorgen blir allt mer avancerad och introduktionen av digitala verktyg gör att det händer mycket på det här området just nu, säger Tina Lindh, enhetschef för sjuksköterskor på särskilt boende i Mölndals kommun.

Arbeta inom kommunal vård
50 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården.
– Det är naturligtvis positivt att hälften av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta i kommunal regi. Vi hade gärna sett att andelen varit ännu högre, inte minst med tanke på att mer vård kommer att bedrivas ute i kommunerna när den nära vården introduceras, säger Sandra Hult, enhetschef för sjuksköterskor inom ordinärt boende i Mölndals kommun.

”Som sjuksköterska i kommunal regi har man en omväxlande och ansvarsfull yrkesroll.”

Omvårdnadskompetens
84 procent anser att sjuksköterskor ska få ett större ansvar för att leda den kommunala hälso- och sjukvården.
– Jag anser att sjuksköterskor har den kompetens som krävs för att leda den kommunala hälso- och sjukvården och ser gärna mer omvårdnadskompetens på ledningsnivå. Några viktiga uppgifter är att kompetensutveckla personalen i omvårdnadsfrågor och att säkerställa rutiner som bidrar till en hög patientsäkerhet. Det vore också bra om vi fick ett större mandat som gör att vi kan fatta ännu fler självständiga beslut. En utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor skulle också underlätta det dagliga arbetet, säger Tina Lindh.

Ökad patientsäkerhet
– Mer omvårdnadskompetens i ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården kan minska antalet vårdskador, bidra till en högre omvårdnadskompetens bland undersköterskor och annan baspersonal, och ge det viktiga preventiva hälsoarbetet en mer framträdande position. Sammantaget ökar det patientsäkerheten, säger Sandra Hult.
– Vår förhoppning är att det ökade fokuset på äldreomsorgen under pandemin leder till att kommunerna anställer fler sjuksköterskor, inte minst i äldreomsorgen. Det kan bland annat ge oss mer resurser till det preventiva arbetet som i dagsläget ofta prioriteras bort på grund av tidsbrist, säger Tina Lindh.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården?

Anser du att sjuksköterskor ska få ett större ansvar för att leda den kommunala hälso- och sjukvården?

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.