Sjukvård i hemmet och nära vård

Undersökning: Sjukvård i hemmet och nära vård

Publicerad 19 april 2021
Text: Redaktionen
Foto: Shutterstock

Utvecklingen av den nära vården är viktig för hälso- och sjukvården, det är nästan alla sjuksköterskor överens om. I den nära vården har sjukvård i hemmet en viktig betydelse. 6 av 10 sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta med sjukvård i hemmet.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med sjukvård i hemmet?

Hur viktig anser du att utvecklingen och utbyggnaden av den Nära vården är för hälso- och sjukvården?


Inom öppenvården anser 52% av sjuksköterskorna att utvecklingen och utbyggnaden av den nära vården är mycket viktig, och 37% anser den viktig.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.