Jobba natt

Nattarbete utvecklande med rätt förutsättningar

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg
Annika Lindahl Norberg, psykolog på CAMM.

För många är nattarbete förenat med utmaningar, men det erbjuder även unika möjligheter till självständigt och mer ostört arbete samt löpande klinisk kompetensutveckling. Enligt en forskningsrapport från Karolinska Institutet och Centrum för Arbets- och miljömedicin, kan nattarbete vara utvecklande och tillfredsställande om medarbetaren ges rätt förutsättningar.

– Vi har intervjuat ett antal nattarbetande sjuksköterskor och barnmorskor och kartlagt deras tankar kring för- och nackdelar med att arbeta natt. Många lyfter förstås fram möjligheten till återhämtning som central, då nattarbete är nära sammankopplat med efterföljande trötthet. Här bör verksamhetsansvariga vara lyhörda för varje individs behov eftersom psykologiska, biologiska och sociala faktorer påverkar vad som är ett optimalt schema för varje individ, säger Annika Lindahl Norberg, psykolog på CAMM och anknuten till KI och en av forskarna bakom rapporten.

Kan öka arbetstillfredsställelsen
Hon anser att många arbetsgivare har behov av ökad kunskap om hur organisering av arbetet och arbetsmiljön kan förbättras för att göra arbetslivet mer hållbart för nattarbetande sjuksköterskor.
– En av de viktigaste pusselbitarna i nattarbetets karaktär är kravet på stor självständighet och möjligheten att arbeta mer ostört. Om förutsättningarna är de rätta kan det öka arbetstillfredsställelsen och bidra till en berikad arbetssituation. Under sämre förutsättningar, som vid begränsad bemanning, kan kravet på självständighet i stället medföra stress och oro för patientsäkerheten, och en upplevelse av att vara ensam om ett alltför stort ansvar, säger Annika Lindahl Norberg.
Deltagarna i studien lyfter inte fram högre lön som en avgörande faktor för att trivas med nattarbete. I stället framhävs vikten av en långsiktigt hållbar arbetssituation med utrymme för återhämtning och kontinuerlig kompetensutveckling.

”Om förutsättningarna är de rätta kan det öka arbetstillfredsställelsen.”

Klinisk kompetensutveckling
Annika Lindahl Norberg anser att problemet inte bör stanna hos den enskilda chefen eller schemaläggaren, utan bör uppmärksammas på en högre organisatorisk nivå. En övergripande kostnadsanalys som inte bara ser till den kortsiktiga kostnaden krävs vid en diskussion om möjligheten att genomföra förändringar; till exempel kan arbetstidsförkortning ge mer hållbara arbetsförhållanden på nätterna.
– Här finns en möjlighet för arbets­givaren att ta vara på det som är positivt för nattarbetet. Arbetstillfredsställelsen kan säkras genom att se till att bemanningen är tillräcklig för att inte riskera vårdkvalitet och patientsäkerhet. Möjligheten till klinisk kompetensutveckling under nattskiftet skulle kunna formaliseras, exempelvis med handledar- eller mentorsprogram, säger hon.