Sjukvårdsrådgivning

Sjukvårdsrådgivning – viktig länk i vårdkedjan

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg
Sjuksköterska inom sjukvårdsrådgivning från Medhelp Sjukvårdsrådgivning.

Sjukvårdsrådgivning per telefon är för många patienter en lättillgänglig första väg in till sjukvården, oavsett om de söker råd kring egenvård eller behöver slussas rätt i vården. Mer än hälften av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta med sjukvårdsrådgivning.

Liz Essman, specialistsjuksköterska på Medhelp Sjukvårdsrådgivning.

– De viktigaste uppgifterna för sjukvårdsrådgivning är att ge medicinsk rådgivning, egenvårdsråd, vägleda patienten rätt i vårdkedjan och till rätt vårdnivå vilket avlastar hela vårdsystemet. Patienter hamnar rätt från början. Vi lyssnar aktivt och gör en medicinsk bedömning per telefon av patientens symptom. Vi ger även administrativa råd om var patienten kan hitta mer information om sitt sjukdomstillstånd på webbsidan 1177.se.
– Som sjuksköterska kräver arbetet att man har ett förråd av varierade kunskaper, och att man kan möta patienten där patienten befinner sig just nu i sin livssituation. Alla samtal blir av olika karaktär och inget är det andra likt, säger Liz Essman på Medhelp Sjukvårdsrådgivning.
Liz Essman är specialistsjuksköterska med en mångfasetterad kompetens. Hon har arbetat kliniskt inom många områden och på 1177 Vårdguiden, men hon är även diakon och har arbetat nio år som polis.
– Inom sjukvårdsrådgivning får jag använda hela mitt kompetensregister.

Första kontaktväg till vården
21 procent av sjuksköterskorna arbetar redan med sjukvårdsrådgivning och 33 procent kan tänka sig att göra det.
– Det är inte förvånande att många sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta med sjukvårdsrådgivning eftersom det är ett intressant arbete. Som sjuksköt­erska möter man patienter som förväntar sig att man har kunskap om näst intill allt inom vården.
– Vi finns tillgängliga dygnet runt och fungerar ofta som första kontakt in i vården. Det har varit särskilt uppskattat under coronapandemin, då många haft svårt att få kontakt med sin vårdcentral. Då har vi funnits där, ett samtal bort, och kunnat ge råd och stöd, och hänvisat rätt in i vården när behov funnits, säger Liz Essman.
Under pandemin har även många frågor ställts av patienter om hur de ska förhålla sig till Folkhälsomyndighetens direktiv.

”Att arbeta med sjukvårdsrådgivning är ett självständigt, krävande och utvecklande arbete.”

Stimulerande och omväxlande
– Att arbeta med sjukvårdsrådgivning är ett självständigt, krävande och utvecklande arbete med mycket ansvar, vilket lockade mig. Jag har möjlighet att arbeta hemifrån och lägga mitt eget önskeschema. Som sjuksköterska svarar jag även för olika instanser i Stockholm vilket är stimulerande och omväxlande. Olika arbetsuppgifter kräver ständig kompetensutveckling, säger Liz Essman.
– Jag möts av mycket tacksamhet från patienter som blivit hjälpta eller lotsats rätt. Jag känner att jag är en viktig ”pusselbit” för patienten i vården och jag får veta att jag utför ett bra arbete. Som telefonsjuksköterska bör man vara beredd på snabba kast eftersom inkommande samtal kan handla om allt från feber och förkylningar till mer akuta sjukdomstillstånd, avslutar Liz Essman.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med sjukvårdsrådgivning?
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 30 september – 4 oktober 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.