Digitalt stöd

Ny AI-app ska främja psykisk hälsa

Publicerad 5 april 2022
Text: Adrianna Pavlica
Nadja Ståhl är ambassadören för den nya appen ChatPal som ska ge stöd dygnet runt. Foto: Jonas Hansson

Ett forskningsprojekt i Norrbotten har tagit fram en AI-app som ska ge stöd dygnet runt till personer med mild till medelsvår psykisk ohälsa.
– Den ska främja psykiskt välbefinnande, och i förlängningen också avlasta vården, säger ambassadören och sjuksköterskan Nadja Ståhl.

Appen ChatPal beskrivs som en kompis som till exempel tipsar om vad man kan ta för positiva steg till förändring.
– Den bygger på ett dialogträd baserat på positiv psykologi där användaren kan ta del av aktivitetsförslag eller lotsas till en tankedagbok. Det handlar om att främja psykiskt välbefinnande och att ge stöd till de som inte mår så bra, säger Nadja Ståhl.
Hon betonar att appen inte ska ersätta traditionell vård för personer som lider av allvarlig psykisk ohälsa.
– Appen behandlar inte psykisk ohälsa, utan ger användaren information och redskap för att främja sitt psykiskt välbefinnande. Man ska också kunna slussas vidare till att söka vård om man behöver det. Och appen kan vara ett första steg för någon som funderar på att söka vård.

”Man skulle kunna göra stora vinster i samhället om man jobbade mer preventivt.”

Reagera tidigare
Nadja Ståhl fortsätter:
– Jag tänker att ChatPal kan få människor att reagera tidigare, att om man känner att man börjar må sämre så går man direkt in på appen och kanske inte hamnar i ett allvarligt läge längre fram.
Nadja Ståhl sitter med i forskningsprojektets advisory group och jobbar som sjuksköterska på en akutmottagning. Hon har tidigare arbetet inom psykiatrin.
– Men även i mitt nuvarande jobb träffar jag patienter som skulle kunna bli hjälpta av ChatPal, säger hon.

Stora vinster
Och Nadja Ståhl tror på mer teknik inom sjukvården.
– Många appar från privat sjukvård växer, och det är väldigt enkelt att plocka fram telefonen och skriva till en sjuksköterska. Jag tror att det är dit vi är på väg, men regionerna ligger lite efter i den här utvecklingen.
Preventivt arbete mot psykisk ohälsa tror Nadja Ståhl är en viktig nyckel.
– Man skulle kunna göra stora vinster i samhället om man jobbade mer preventivt, och fångade upp psykisk ohälsa i tid innan personer blir så pass dåliga att de behöver vård. Det här är absolut ett steg åt rätt håll och i förlängningen kan det också avlasta vården.
Appen befinner sig nu i ett teststadium där vuxna i Norrbotten inbjuds att vara med och utvärdera den, men redan till hösten förväntas ChatPal rullas ut till alla i Sverige.