Presentation
Skånes sjukhus nordväst

Rotationstjänst för sjuksköterskor

Publicerad 5 april 2022
Foto: Mikael Carlsson
Pernilla Areskoug, klinisk lärare, Annika Jolfson, studierektor för specialistsjuksköterskorna, Carina Nordström, klinisk lärare och Benita Björk, klinisk lärare. Foto: Mikael Carlsson
Pernilla Areskoug, klinisk lärare, Annika Jolfson, studierektor för specialistsjuksköterskorna, Carina Nordström, klinisk lärare och Benita Björk, klinisk lärare. Foto: Mikael Carlsson

Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus har inrättat en specialdesignad tjänst för nyligen examinerade sjuksköterskor. Under två år ges möjlighet att arbeta inom fyra olika block parallellt med utbildning och reflektion.

Många nyutbildade sjuksköterskor provar att jobba på olika ställen för att bredda sin kompetens, men också för att komma fram till inom vilken specialitet de vill jobba. Detta är något som automatiskt organiseras för nya läkare genom den så kallade bastjänstgöringen.
– Det finns ingen logik i att tycka att nya läkare behöver testa att jobba inom olika verksamheter men inte sjuksköterskor. Därför satsar vi på en ny sorts anställning för nyutexaminerade sjuksköterskor som har ett liknande upplägg, säger Caroline Mellberg, specialistläkare i allmänmedicin och verksamhetschef på Helsingborgs lasarett.

Fyra block
Anställningen är indelad i blocken: medicin, kirurgi, akutmottagning och barn. Sjuksköterskorna börjar alltid på blocket medicin, därefter kan man påverka sina placeringar genom en individuell utvecklingsplan.
– Det finns ju många valmöjligheter inom varje block. Medicin kan ju till exempel vara allt från hjärta och neurologi till hematologi och barnmedicin. Man kan också påverka vilket sjukhus man vill vara på. Det mindre i Ängelholm eller det stora i Helsingborg, säger Caroline Mellberg.

Vi söker sjuksköterskor till Skånes sjukhus Nordväst i Ängelholm. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Samhörighet är viktigt
Totalt ska 21 sjuksköterskor anställas och alla kommer att börja samtidigt i september 2022. Tanken är att de ska följas åt under de två åren och ingå i en gemenskap redan från första dagen.
– Att skapa en stor grupp har ett värde. Precis som AT-läkarna, som börjar samtidigt och följs åt i början av yrkeskarriären, kommer sjuksköterskorna att få en speciell gemenskap, säger Caroline Mellberg.
Innan sjuksköterskorna kommer ut på sina olika arbetsplatser kommer de att gå en två veckor lång introduktionsutbildning.
– Vi följer AT-läkarnas intag och introduktionen går parallellt med deras. Flera moment såsom proACT och HLR kommer att ske interprofessionellt, säger Carina Nordström, som är en av de kliniska lärare som håller i utbildningarna.
Ett mål med de gemensamma utbildningsinsatserna är att stärka det dagliga samarbetet på arbetsplatsen och skapa en känsla av samhörighet mellan de två yrkesgrupperna.
– Varför träna HLR var och en för sig? När vi läkare gör det får någon spela sjuksköterska och någon undersköterska. I verkligheten, när något väl händer, ska ju alla jobba tillsammans, säger Caroline Mellberg som även arbetar kliniskt som läkare på Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus.

Lagom med utbildning
Ungefär en gång i månaden kommer det att hållas schemalagda utbildnings- och reflektionstillfällen för alla som gått introduktionen. Annika Jolfson, studierektor för specialistsjuksköterskorna, menar att det är viktigt att inte hacka upp med för mycket undervisning.
– Tolv utbildningstillfällen per år tror vi är lagom så att man hinner jobba och komma in i arbetslaget. Fokus ligger på det kliniska arbetet, inte på utbildning, säger Annika Jolfson.
För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för varje individs utveckling har man en chef under hela tvåårsperioden.
– Jag kommer att vara allas chef och min roll är bland annat att göra den individuella utvecklingsplanen och hålla kontinuerliga uppföljningar, säger Annika Jolfson.

Flera sökande
Tillsammans med den kliniska läraren Carina Nordström har hon börjat rekryteringsprocessen. Intresset har varit stort. Redan i mitten på mars hade 16 personer sökt.
– Det finns en stor nyfikenhet och de vi har träffat tycks ha gått och väntat på denna typ av tjänst. Några har till och med uttryckt att ”Detta har jag längtat efter”, säger Annika Jolfson.
Rekryteringen pågår löpande med sista ansökningsdag 17 april.
– Vi kommer att göra intag två gånger om året. De vi anställer nu kommer att börja i september och sedan blir det ett nytt gäng som börjar i februari 2023.
Efter de två åren får de en placering på något av sjukhusen.
– Exakt var kommer att styras både av den anställdas önskemål och vilka personalbehov som finns, säger Annika Jolfson.

Vi söker sjuksköterskor till Skånes sjukhus Nordväst i Ängelholm. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Förvaltning Skånes sjukhus nordväst

Förvaltning Skånes sjukhus nordväst är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus. Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. På Helsingborgs lasarett bedrivs akutverksamhet dygnet runt. Där genomförs både akuta och planerade operationer. På lasarettet finns även förlossning och neonatalvård och de flesta internmedicinska specialiteterna är representerade. I Ängelholm bedrivs närsjukvård, rehabilitering och specialiserad vård. Där genomförs planerade operationer inom bland annat ortopedi. Akutmottagningen på Ängelholms sjukhus är öppen på vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00

skane.se