Presentation
Blekingesjukhuset

Utbildningstjänst som ger fördelar

Publicerad 5 april 2022
Foto: Hanna Franzén
Att kunna vidareutbilda sig på betald arbetstid är en förmån, tycker sjuksköterskorna Katarina Palmqvist och Malin Krona, på Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona. Foto: Hanna Franzén
Att kunna vidareutbilda sig på betald arbetstid är en förmån, tycker sjuksköterskorna Katarina Palmqvist och Malin Krona, på Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona. Foto: Hanna Franzén

Att vidareutbilda sig på betald arbetstid är uppskattat. – Man kommer inte ifrån yrket och arbetskamraterna. Samtidigt får man fördjupad kunskap och en större förståelse för patienten. Det är guld värt.

För fyra år sedan var Malin Krona, 27, och Katarina Palmqvist, 36, färdigutbildade sjuksköterskor. Sedan dess jobbar båda på Kirurgkliniken på Blekingesjukhuset Karlskrona där de stortrivs. Nu vidareutbildar de sig parallellt med jobbet. Och de ser bara fördelar med upplägget.
– För mig som gillar utveckling och fördjupad kunskap så var det självklart att läsa till specialistsjuksköterska. Utbildningen kan också generera nya arbetsuppgifter, säger Malin som kombinerar halvtidsstudier med halvtidsjobb som teamsjuksköterska i kolorektalteamet på avdelning 48.
– Chefen anpassar schemat efter mina föreläsningar och tentor. Hon är stöttande och mån om att studierna ska fungera.
Samtidigt höjs avdelningens personalkompetens när Malin Krona och en kollega blir specialistsjuksköterskor i juni 2023.
– Det finns ett behov av den kunskapen och jag märker redan att det jag lär mig går att implementera direkt i jobbet. Fördjupad kunskap ger en större förståelse för patienterna. Det känns bra.

Jobba med oss på Blekingesjukhuset


Sjuksköterska till avdelning 48, Kirurgkliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till avdelning 49, Kirurgkliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Nya möjligheter
Katarina Palmqvist, 36, jobbar i urologteamet på avdelning 49 och läser en kurs i urologisk omvårdnad.
– Jag studerar en dag i veckan, oftast onsdagar. Det fungerar bra och ger omväxling. Jag försöker att vara effektiv och behöver sällan plugga på fritiden.
I och med att studier och arbete sker parallellt får Katarina en bättre helhetsbild.
– Ibland när jag studerar så kan jag se patienterna framför mig. Och jag läser journaler med helt andra ögon nu. Jag har fått en större kunskap om vad som sker på mottagningen vilket vi inte alltid ser uppe på avdelningen. Tack vare utbildningen kommer jag också att börja jobba på inskrivningsmottagningen.
Katarina och Malin menar att utbildningstjänsterna kan leda till att man stannar kvar längre på sin arbetsplats.
– Dessutom kommer vi att kunna handleda nya sjuksköterskor på ett bättre sätt. Alla våra kollegor peppar oss. Förhoppningsvis inspirerar vi dem att våga studera. Det är ju både roligt och givande. Att vi kan göra det utan att ta studielån är guld värt.

Kirurgkliniken – Blekingesjukhuset

Kirurgkliniken är en central funktion på Blekingesjukhuset. I Karlshamn finns elektiv kirurgi och poliklinik, medan akut och avancerad kirurgi är koncentrerad till Karlskrona. I Karlskrona finns även klinikens två slutenvårdsavdelningar. Kliniken har cirka 200 anställda och erbjuder en genomtänkt introduktion med erfarna kollegor och internutbildning på arbetstid.

regionblekinge.se