Presentation
Region Skåne

Stora möjligheter att utvecklas på ortopeden

Publicerad 6 april 2022
Foto: Mette Ottosson / Lars Jansson
Annika Person och Emma Karlsson, sjuksköterskor Ängelholms sjukhus. Foto: Mette Ottosson
Annika Person och Emma Karlsson, sjuksköterskor Ängelholms sjukhus. Foto: Mette Ottosson

Utmaning och utveckling är centralt inom ortopedin i Helsingborg och Ängelholm – här finns utrymme att bygga på sin kompetens och få ett ökat eget ansvar.
– Ortopedi är så brett, man förvånas över hur mycket det har att erbjuda, säger Erma Talic, sjuksköterska.

Verksamhetsområde ortopedi bedriver verksamhet både på Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus. Tyngdpunkten i Helsingborg är det akuta uppdraget medan Ängelholm är en elektiv enhet.
Erma Talic arbetar i Helsingborg och rekommenderar andra att söka sig dit.
– Avdelningen passar bra för dig som är nyfiken och driven och vill lära dig nytt. När du är nyexaminerad sjuksköterska krävs det att du hamnar på en arbetsplats som erbjuder det mesta som du får lära dig teoretiskt under din utbildning, säger hon.
För också en del annan vård utöver det rent ortopediska ingår i arbetet.
– Det kan vara infektioner, multisjuka personer, även individer som kommer in för olika typer av smärtbehandlingar i rörelseapparaten. Det ställs höga krav på att man ska hålla sig uppdaterad och vara mottaglig för att lära sig nytt hela tiden, säger Erma Talic.

Vi söker sjuksköterskor till ortopedavdelning i Helsingborg. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker sjuksköterskor till verksamhetsområde ortopedi i Ängelholm. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Lyhörda chefer
För sjuksköterskor finns i nuläget ingen specialistutbildning inom ortopedi, och verksamhetsområdet i Helsingborg och Ängelholm satsar därför mycket på kompetensutveckling. Exempelvis har verksamhetsområdet tillsammans med läkare och sjuksköterskor tagit fram en egen fördjupningsutbildning i ortopedi som man får gå för att få en djupare kunskap. Nytillkommen personal får gå ett introduktionsprogram, och efterhand finns möjligheter till mer.
– Vi har lyhörda chefer som frågar och vill veta vad man har som mål för de kommande åren. Om det finns utbildningar eller dylikt som verkar bra så erbjuder de ofta det utan att man behöver fråga. Jag har även kunnat förkovra mig själv och fått en bättre grund för mitt arbete, säger Erma Talic.
Det finns också möjlighet att arbeta med olika uppdrag för exempelvis smärta, sårvård, vårdhygien, HLR och dokumentation. Dessa medarbetare har då ett ansvar att hålla sig uppdaterade för att kunna vägleda kollegor och se till att verksamheten arbetar evidensbaserat utifrån de olika uppdragen.

Olika ansvarsområden
Kollegan Kajsa Molin är till exempel sårvårdsombud.
– Vi ska vara de som man kan fråga och vi får åka på olika utbildningar och kurser för att hålla oss uppdaterade, säger hon.
Karriärmöjligheterna på ortopeden är många.
– Jag har till exempel börjat få arbeta med benskörhetsutredningar, där vi ser över risker hos alla patienter. Det är kul att prova på att vara frakturkoordinator och det finns olika vägar att gå. Dessutom är det väldigt högt i tak här och folk är på bra humör, det är en bra arbetsplats, säger Kajsa Molin.

Orems egenomvårdnadsteori
I Ängelholm har ortopedavdelningen hand om planerade operationer. Också här satsas det på kompetensutveckling, bland annat genom en utbildningsportal på nätet och möjligheter för medarbetare att testa på nya roller.
– Jag har jobbat som tillförordnad enhetschef en period och är också teamledare, så jag har fått gå en del ledarskapsutbildningar, säger Emma Karlsson, som är sjuksköterska på enheten sedan några år tillbaka.
Hon trivs med att få följa patienter genom vårdförloppet: innan de opereras, i samband med operation och efteråt, samt i vissa fall återbesök.
– Vi har ett gemensamt förhållningssätt, vi arbetar efter Orems egenvårdsteori. Vår främsta uppgift är att hjälpa patienterna att hjälpa sig själva och bli trygga i det, därför handlar det mycket om att coacha och motivera dem. Det är väldigt annorlunda mot en akut vårdavdelning och det är väldigt roligt. Här krävs ett samspel med patienterna på ett annat sätt, säger Emma Karlsson.

Stort kliv framåt
Utöver sjuksköterskor finns läkare, undersköterskor, medicinska sekreterare och fysioterapeuter som alla jobbar tillsammans i team kring patienterna.
– Det är en väldigt rolig del i det. Vi är dessutom en liten arbetsgrupp och alla jobbar med alla. Det är också en faktor som gör att det känns roligt att gå till jobbet, man får jobba med alla sina kolleger under veckan, säger Emma Karlsson.
Annika Person har varit sjuksköterska sedan 1980-talet och trivs inom ortopedin. Hon ser vilket stort kliv vården har tagit.
– När jag var nyutexaminerad var patienterna mycket sjukare, idag blöder man knappt efter en operation. De flesta är uppe direkt efter operationen och det är häftigt och givande att se patienters positiva upplevelse av att vara hos oss. Jag träffar många av dem vid deras återbesök och får veta att de är väldigt nöjda.

Erma Talic och Kajsa Molin, sjuksköterskor på Helsingborgs lasarett. Foto: Lars Jansson
Erma Talic och Kajsa Molin, sjuksköterskor på Helsingborgs lasarett. Foto: Lars Jansson

Vi söker sjuksköterskor till ortopedavdelning i Helsingborg. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker sjuksköterskor till verksamhetsområde ortopedi i Ängelholm. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Skåne – Ortopedin i Helsingborg och Ängelholm

Vill du lära dig nya saker varje dag och dela med dig av din kunskap? Vill du jobba på en av Region Skånes mest innovativa avdelningar?
På våra avdelningar har vi en god stämning och intresset flödar för nya idéer och förbättringar. Vi har en stark framåtanda och glädje för att utveckla vården med patientens delaktighet och patientsäkerhet i fokus.
Vi erbjuder en kompetensutveckling i form av introduktion med fokus på ortopedi, smärta och sårvårdsbehandling. Vi har en egen klinisk fördjupningsutbildning i ortopedi i samarbete med våra ortopedläkare.
Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats där våra värderingar leder oss.
I ditt arbete med den ortopediska patienten kommer du som sjuksköterska att utmanas och ständigt utvecklas i din yrkesroll. Det är viktigt att du utgår från patientens unika behov och vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmsta chef.
I Helsingborg arbetar vi med ett verksamhetsbaserat schema som man lägger själv på 10 veckor, där man arbetar två helger utav fem.
I Ängelholm har vi veckovård och arbetar även där med verksamhetsbaserat schema.

Kontaktuppgifter till enhetscheferna:

Helsingborg
Cecilia Adamidou
Tel: 042-406 37 52
cecilia.adamidou@skane.se

Malin Lindell
Tel: 042-406 20 31
malin.lindell@skane.se

Ängelholm
Ann Melin
0431-810 85
ann.am.melin@skane.se

skane.se