Specialistområden

Palliativ vård och akutsjukvård populärast

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg
Maria Mjörnberg, specialistsjuksköterska inom avancerad palliativ sjukvård i hemmet på Ersta ASIH.

Palliativ vård är det specialistområde flest sjuksköterskor vill arbeta inom. Det framgår av Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning. Även akutsjukvård rankas högt när sjuksköterskor får ange vilka specialistområden som lockar mest.

– Jag tror att många sjuksköterskor lockas av att kunna göra en viktig insats under den period som ofta är patientens svåraste tid i livet. Som sjuksköterska i den palliativa vården ingår man i ett tvärprofessionellt team med fokus på patienternas behov. I den palliativa hemsjukvården kan man fokusera på en patient i taget – verkligen en personcentrerad vård på individens egna villkor, säger Maria Mjörnberg, som arbetar med avancerad palliativ sjukvård i hemmet på Ersta ASIH. Hon är ordförande i Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och ledamot i nationella rådet för palliativ vård.
Sjuksköterskor som gillar utmaningar och gärna kombinerar teamarbete med självständiga bedömningar och insatser kan lätt komma att trivas i den palliativa vården. Maria Mjörnberg betonar även vikten av att vara empatisk, känna sig trygg i sin yrkesroll, och inte vara rädd att hantera svåra situationer och möta människor i kris.

”Det som attraherar är förmodligen att akutsjukvården är en händelserik och variationsrik arbetsplats.”

Specialistsjuksköterskor behövs
– Efterfrågan på specialistsjuksköterskor i palliativ vård är generellt sett hög. Vi märker också att intresset för specialistutbildningen har ökat. Samtidigt är det viktigt att verksamheterna låter sjuksköterskor med specialistutbildning nyttja hela sin kompetens. För sjuksköterskor som funderar på att söka sig till det här området är erfarenheter från andra vårdverksamheter, till exempel akutsjukvård, en klar fördel. I palliativa verksamheter behöver man kunna hantera många olika typer av situationer och medicinska tillstånd, så man har stor nytta av en bred erfarenhetsbas, säger Maria Mjörnberg.

Karin Moscicki, specialistsjuksköterska i intensivvård och akutsjukvård.

Händelserikt och variationsrikt
22 procent av sjuksköterskorna i undersökningen anger akutsjukvård som det intressantaste specialistområdet.
– Det är förmodligen för att akutsjukvården är en händelserik och variationsrik arbetsplats. Korta och intensiva patientmöten som kan innebära en avgörande skillnad i människors liv och att man ofta får direkt återkoppling från patienten bidrar till attraktionskraften, säger Karin Moscicki, lärare i katastrofmedicin i Linköping. Hon är specialistsjuksköterska i intensivvård och akutsjukvård och har arbetat som avancerad specialistsjuksköterska på akutmottagningen i Linköping.

Var beredd på tvära kast
En faktor som gör att hon kan rekommendera akutsjukvården till andra sjuksköterskor är det utpräglade och prestigelösa teamarbetet där alla professioner är lika viktiga för att kunna ge patienten god vård.
– I akutsjukvården lär man sig ständigt nya saker, och man lär sig lite om mycket. Men det gäller att kunna hantera oförutsägbarheten i arbetet, då man aldrig vet vilken typ av patienter som väntar under nästa arbetspass. Man bör vara beredd på tvära kast och att samarbeta med många olika yrkeskategorier och personlighetstyper, säger Karin Moscicki.

Specifika ansvarsområden
Hon rekommenderar sjuksköterskor med intresse av akutsjukvård att utbilda sig till specialistsjuksköterskor i det. Då står man väl rustad för arbetet i olika typer av akutverksamheter.
– Det vore önskvärt om fler arbetsgivare erbjuder sjuksköterskor med specialistutbildning i akutsjukvård specifika ansvarsområden, mandat och en lön som matchar det. Det kunde motivera fler att gå en specialistutbildning. En viktig egenskap som sjuksköterska på en akutmottagning är att snabbt kunna identifiera allvarliga tillstånd. Att ha arbetat med svårt sjuka patienter är alltså en klar fördel, säger Karin Moscicki.

Vilka specialistområden skulle du helst är vilja arbeta inom? Bortse från var du arbetar idag och vad du redan är specialiserad inom. Ange gärna flera.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 7–12 oktober 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.