Mobilt vårdteam

Sjuksköterska i mobilt vårdteam

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg
Åsa Ek Torgilsman, sjuksköterska inom ett mobilt vårdteam på NU-sjukvården i Uddevalla.

Sjuksköterskor i mobila vårdteam har ett självständigt, givande och omväxlande arbete. Efter tio år i akutsjukvården valde sjuksköterskan Åsa Ek Torgilsman att ansluta sig till ett mobilt vårdteam som verkar i gränslandet mellan primärvården, sjukhusvården och den kommunala vården. Här får hon möjlighet att se till hela patienten och göra verklig skillnad i patientens egen hemmiljö.

– När jag jobbade på akutmottagning saknade jag ofta ett helhetsperspektiv och att kunna följa upp patienten. I det mobila teamet möter vi patienter i hemmiljön, vilket underlättar att göra en bedömning utifrån deras samlade livssituation. Jag kan ta mig tid att verkligen samtala med patienten för att få en bild av problematiken, säger Åsa Ek Torgilsman, som varit i ett mobilt vårdteam på NU-sjukvården i Uddevalla sedan 2015.

”Jag kan ta mig tid att verkligen samtala med patienten för att få en bild av problematiken.”

Rätt vård i rätt tid
Hon arbetar huvudsakligen tillsammans med andra sjuksköterskor, men kan också konsultera en läkare i teamet. Att arbeta i ett mobilt vårdteam innebär generellt sett många omvärldskontakter.
– Vi blir ofta kontaktade av primärvården och sjukhusvården som ber oss besöka olika patienter. Vi har även regelbunden kontakt med socialtjänstens biståndshandläggare, 1177 och den kommunala vården. Två av det mobila vårdteamets viktigaste funktioner är att förebygga onödiga sjukhusinläggningar och att ge patienten rätt vård i rätt tid. Vi kan också agera hälsofrämjande och se till att patienten äter ordentligt, har rätt hjälpmedel eller tar sina förskrivna läkemedel, säger Åsa Ek Torgilsman.

Patientens livskvalitet
För att kunna arbeta som sjuksköterska i ett mobilt vårdteam anser Åsa Ek Torgilsman att man bör ha minst ett par års erfarenhet av sjukhusvård eller primärvård. Mobila vårdteam besöker ofta äldre och sköra patienter, men variationen är stor eftersom Åsa Ek Torgilsmans team hanterar såväl närsjukvårdspatienter som primärvårdspatienter och patienter med exempelvis hjärtsvikt eller KOL.
– Arbetet kan vara både utmanande och komplext eftersom vi väger in många olika faktorer i mötet med patienten. Samtidigt möts man som sjuksköterska i ett mobilt team ofta av mycket tacksamhet från patienten. Vi har många gånger goda möjligheter att med våra insatser göra verklig skillnad för patientens livskvalitet, avslutar hon.