Presentation
Region Skåne

Kom som du är, bli den du vill vara

Publicerad 27 oktober 2022
Katarina Bokelid, klinisk specialist och driftansvarig anestesisjuksköterska, Cornelia Sandner, operationssjuksköterska och Maria Norén, MH-ansvarig anestesisjuksköterska. Saknas på bilden gör Håkan Hansson. Foto: Johan Lindvall
Katarina Bokelid, klinisk specialist och driftansvarig anestesisjuksköterska, Cornelia Sandner, operationssjuksköterska och Maria Norén, MH-ansvarig anestesisjuksköterska. Saknas på bilden gör Håkan Hansson. Foto: Johan Lindvall

Region Skånes verksamhetsområde Intensiv- och perioperativ vård erbjuder stora utvecklingsmöjligheter i många olika riktningar.
– Till oss kan du komma som du är och bli den du vill vara, säger Katarina Bokelid, driftansvarig anestesisjuksköterska vid Kvinnokliniken i Lund.

Det har gått 37 år sedan Katarina Bokelid tog sin sjuksköterskeexamen.
– Jag började med IVA-vård, blev intresserad av anestesi och på den vägen är det. Efter 30 år är det fortfarande lika roligt att gå till jobbet, säger Katarina som idag har rollen som klinisk specialist och driftansvarig anestesisjuksköterska vid Kvinnoklinikens anestesiavdelning i Lund.
Viktiga anledningar till att hon blivit kvar inom verksamheten i alla år är omväxlingen, utvecklingsmöjligheterna, kollegorna och, inte minst, patienterna.
– Anestesi är en jätterolig specialitet med stor variation inom olika riktningar och subspecialiteter.
Maria Norén, ansvarig anestesisjuksköterska vid mottagningen för malign hypertermi, instämmer.
– Jag har ägnat 14 av totalt 19 år i sjuksköterskeyrket åt anestesi, ett brett område där man får lära sig väldigt mycket om många olika saker. Jag har haft förmånen att få sub-specialisera mig inom malign hypertermi och driver idag den enheten tillsammans med en läkare.

Vi söker Operationssjuksköterska till VO intensiv och perioperativ vård i Lund. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Operation
Kollegan Cornelia Sandner har valt en lite annan yrkesbana.
– Jag tog min sjuksköterskeexamen 2012 och började ett år senare att läsa till operationssjuksköterska. 2015 började jag på enheten för ortopedisk kirurgi och där har jag varit sedan dess. Ortopedi är högteknologiskt men även en väldigt praktisk, handfast och väldigt intressant specialitet. Jag har aldrig ångrat mitt val.
Till saken hör att Cornelia även är inne på sitt sista år som masterstudent. Studierna, som utförs på betald arbetstid, är knutna till ett förbättringsprojekt som hon driver på kliniken.
– Det handlar i korthet om att stärka patientsäkerheten vid byte av OP-sjuksköterska under pågående operation. Mitt personliga mål är att på sikt kunna ha en delad tjänst där min utbildning kan gagna hela verksamheten. För utvecklingsmöjligheter handlar inte bara om att utveckla oss inom professionen, till syvende och sist handlar allt om att förbättra patientvården.

Teamarbete
Inom verksamhetsområde Intensiv- och perioperativ vård sker större delen av arbetet, och även utveckling, i team.
– Det går att sätta likhetstecken mellan teamarbete och patientsäkerhet som ju bygger på att man tillvaratar allas kompetenser, att var och en har sin uppgift och att man kan jobba parallellt med varandra för patientens bästa, säger Maria.
Ett led i arbetet med att utveckla både medarbetare och verksamhet är det förestående införandet av Core Curriculum, en kompetensstege som beskriver en möjlig utveckling från nyutexaminerad specialistsjuksköterska till expert. Stegen är indelad i fem faser som bygger på varandra, och där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor.
– Det är också ett sätt att validera den kunskap som våra medarbetare redan har och en satsning på kontinuerliga kompetenshöjande aktiviteter inom arbetet, säger Håkan Hansson, anestesisjuksköterska och delprojektledare för Core Curriculum.
Arbetet har kommit en bra bit på väg; programmet ska inom kort introduceras i verksamheten.
– Förhoppningen är att Core Curriculum ska leda till att vi får en personalstyrka som stannar kvar hos oss för att de ser att det följer en kontinuerlig utveckling.
Håkan poängterar att det inte handlar om något statiskt program som alla måste delta i.
– Livet består av olika faser, och ibland finns inte tid att gå en massa utbildningar. Man måste inte gå vidare hela tiden, det gör man i den takt man vill och kan.

Vi söker Operationssjuksköterska till VO intensiv och perioperativ vård i Lund. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Intensiv- och perioperativ vård – Skånes universitetssjukhus

Intensiv- och perioperativ vård är ett av de största verksamhetsområdena inom Skånes universitetssjukhus. I Lund bedrivs anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals. Här bedrivs även anestesiverksamhet inom neurokirurgi, ögonsjukvård, kvinnosjukvård, käkkirurgi och onkologi.

I verksamhetsområdet ingår också IVA, post-OP, sterilcentral, forskning och utveckling, smärtenhet, och en administrativ enhet. Här finns även Sveriges enda mottagning för malign hypertermi.

Totalt 450 medarbetare med plats för fler!

www.skane.se