Presentation
Njurmedicin

Smal specialitet med breda utvecklingsmöjligheter

Publicerad 27 oktober 2022
Foto: Kajsa Ragnestam
Enikö Janosi, sjuksköterska, Eva Ekstrandh, enhetschef för Njuravdelning 9 i Lund och Eva-Lotta Öberg, sjuksköterska. Foto: Kajsa Ragnestam
Enikö Janosi, sjuksköterska, Eva Ekstrandh, enhetschef för Njuravdelning 9 i Lund och Eva-Lotta Öberg, sjuksköterska. Foto: Kajsa Ragnestam

Njurmedicin är en smal men även mycket bred specialitet.
– Yrkesutveckling är en organisk del av verksamheten, en jättebra arbetsplats för alla sjuksköterskor som vill se nytt, lära nytt och utvecklas i yrket, säger Eva Ekstrandh, enhetschef för Njuravdelning 9 i Lund.

Att arbeta inom njursjukvård erbjuder många möjligheter med varierande arbetsuppgifter i en högteknologisk miljö. En specialitet som erbjuder stor bredd inom ett smalt område och rymmer många utvecklingsmöjligheter för både nya och erfarna sjuksköterskor.
Eva-Lotta Öberg började arbeta på nian, en njurmedicinsk avdelning vid Skånes universitetssjukhus i Lund, direkt efter sin sjuksköterskeexamen. Sedan dess har det gått 30 år och hon har inte ångrat sitt val.
– Det har gett mig väldigt mycket att jobba med njurpatienter, här gör vi skillnad varje dag.
Eva-Lotta påpekar att samma njurpatienter ofta återkommer till avdelningen.
– Vi lär känna många av våra patienter som vi träffar i olika skeden av deras liv. Det är trivsamt och ger en extra dimension till arbetet.
Hon får medhåll av sjuksköterskekollegan Enikö Janosi som arbetade på en hjärtavdelning när hon kände att det var dags att pröva något nytt.
– Jag sökte hit 2004, mest för att få lite omväxling, och blev fast. Det är en mycket intressant och omväxlande specialitet där jag har stor nytta av mina tidigare erfarenheter från kardiologin. Våra patienter är multisjuka, så även om det är en njurmedicinsk avdelning arbetar vi sjuksköterskor inom ett mycket brett medicinskt fält.

Nu söker vi sjuksköterskor till Njuravdelning i Lund. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Core Curriculum
Eftersom njurmedicin är ett högspecialiserat område är fortbildning en naturlig del av verksamheten.
– Vi har bland annat tagit fram en serie utbildningsfilmer som är riktade mot omvårdnadspersonalen. Filmerna används både för repetition av befintliga kunskaper och för introduktion av nya medarbetare, berättar Eva Ekstrandh, enhetschef på avdelningen.
Just nu pågår även arbetet med att införa Core Curriculum i verksamheten, en strukturerad läroplan för sjuksköterskor som ska säkerställa tydliga karriärvägar på enheten för njurmedicin.
– Core Curriculum består av fem steg där det är tydligt är beskrivet vilken kompetens som krävs på vilket steg och hur medarbetaren kan nå de olika stegen, förklarar Charlotta Arlestål, enhetschef på njurmottagningen i Malmö och projektledare för införandet av Core Curriculum.
Arbetet har redan kommit en bra bit på väg.
– Vi har färdigställt själva strukturen och ska nu börja inventera vilka tjänster och kompetenser som behövs utifrån vad patienterna behöver av en njursköterska. Detta knyts sedan till programmets olika faser.
I förlängningen är målet att Core Curriculum ska bidra till både nöjda medarbetare och en god arbetsmiljö.
– Programmet tydliggör att vår enhet är en verksamhet där man som sjuksköterska kan utvecklas inom en rad olika riktningar. Core Curriculum är en bra utvecklingsstruktur för alla, oavsett erfarenhet och antal år i yrket, säger Eva.
Eva-Lotta, som är med i projektgruppen för införandet av programmet, instämmer.
– Core Curriculum gör tydligt vad som förväntas av en, vilket ger trygghet inte minst till de som är nya i yrket. Programmets tydliga karriärvägar kan även fungera som en vision, något man kan sträva efter och se fram emot.

Trevlig arbetsmiljö
Både Eva-Lotta och Enikö vill varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till njurmedicin.
– Det är en jättebra avdelning både för nya och erfarna sjuksköterskor. Här arbetar vi med en intressant specialitet där man aldrig blir fullärd. Största risken är man trivs och blir kvar, precis som jag, säger Enikö.
– 30 år på samma avdelning talar sitt tydliga språk. Det är en rolig, intressant och utmanande arbetsplats där seriositet och professionalitet utgör en stadig grund i verksamheten. Men det är också viktigt att ha trevligt på sitt jobb. Att känna sig uppbackad av chefer och kollegor är viktigt, och det blir man verkligen här, avslutar Eva-Lotta.

Njurmedicin i Lund och Malmö – Skånes universitetssjukhus

Njurmedicin i Lund och Malmö innefattar fyra hemodialysmottagningar, två slutenvårdsavdelningar samt två njurmottagningar med bland annat njurtransplanterade patienter. Därutöver finns även två mottagningar på vardera ort för träning och uppföljning av patienter i peritonealdialys, och i Lund även hemhemodialysbehandling. Njurtransplantationer görs i Malmö och uppföljning sker på respektive sjukhus.

www.skane.se