Presentation
Barn- och ungdomskliniken

Sammansvetsat team med barnen i fokus

Publicerad 28 mars 2023
Foto: Magnus Andersson
Karin Svensson, sjuksköterska, Julia Bladh, barnsjuksköterska, Therese Blomquist, sjuksköterska och Carolina Åhsberg, barnsjuksköterska på barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset. Foto: Magnus Andersson
Karin Svensson, sjuksköterska, Julia Bladh, barnsjuksköterska, Therese Blomquist, sjuksköterska och Carolina Åhsberg, barnsjuksköterska på barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset. Foto: Magnus Andersson

På barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping bedrivs pediatrisk vård inom alla subspecialiteter. Här arbetar sjuksköterskor i en verksamhet med engagerad och empatisk ledning, goda möjligheter att driva utvecklingsarbete och en gemensam passion för att erbjuda barnen och deras familjer en så bra vårdupplevelse som möjligt.

Barn- och ungdomsklinikens mål är att ge alla sjuksköterskor, oavsett erfarenhet, de bästa förutsättningarna för att känna sig trygg och trivas med att jobba med barn. Här erbjuds ett standardiserat utbildningsprogram till alla som börjar. Från hösten 2023 erbjuds även allmäntjänstgöring för erfarna och nyutexaminerade sjuksköterskor, likt läkarnas AT. Det innebär att man roterar på tre olika block i verksamheten, det vill säga NEO, barnakuten och barnavdelningen.
Efter tolv år på barnavdelningen och barnakuten erbjöds sjuksköterskan Karin Svensson att vara med och starta en ny barnakut i nya lokaler på barn- och ungdomskliniken. Hon trivs med variationen, såväl rent omvårdnadsmässigt som i mötet med patienterna och deras familjer.
– Det är fantastiskt att få jobba med barn. Jag har alltid tyckt att det är världens bästa jobb, att arbeta med de patienter som är allas vår framtid. På barnakuten är ingen dag den andra lik, då vi möter alltifrån nyfödda till tonåringar. I dagsläget tar vi emot barn med medicinska åkommor, men målet är att alla barn, oavsett åkomma ska tas emot på barnakuten. Ofta kan vi med relativt små medel göra stor skillnad för patienten och lugna föräldrarna, vilket känns otroligt meningsfullt. En faktor som får mig att trivas på jobbet är vår fina sammanhållning. Vi är ett väl sammansvetsat team som alltid står redo att stödja varandra, säger Karin Svensson.

Tid att etablera kontakt
– Jag jobbade fem år med vuxna patienter innan jag kom till barn- och ungdomsklinikens vårdavdelning 2017. Under mina första år på avdelningen gick jag specialistutbildningen till barnsjuksköterska. Det jag uppskattar allra mest med att arbeta här är att vi har goda möjligheter till personcentrerad vård. Det finns tid att etablera kontakt och förtroende med varje barn. I barnsjukvården är patientens familj involverad på ett helt annat sätt än i vuxensjukvården; vi jobbar med hela familjen som ett team, säger Julia Bladh, barnsjuksköterska på barn- och ungdomsklinikens vårdavdelning.
På barn- och ungdomskliniken finns det utrymme för sjuksköterskor att vara innovativa och idérika i arbetet med att göra vårdupplevelsen så bra som möjligt för varje barn.
– Vi är väldigt måna om att ge barnen en positiv bild av sjukvården. Ibland får vi ta till såpbubblor, andra gånger en Ipad eller en leksak för att underlätta undersökningen och behandlingarna, säger Julia Bladh.

Prestigelös samverkan
Julia är även instruktionssköterska, vilket innebär att hon kombinerar de kliniska arbetet med verksamhetsutvecklingsarbete, introduktionsprogram och mentorskapsprogram på kliniken.
– Jag trivs jättebra med mixen av klinik och utvecklingsarbete. Det här är en klinik där vi kollegor har roligt tillsammans, och vi samverkar prestigelöst över professionsgränserna med barnen i fokus, säger hon.

Återvände till NEO
Barnsjuksköterskan Carolina Åhsberg började arbeta på Neo-avdelningen direkt efter sjuksköterskeexamen 2002. Efter att ha utbildat sig till barnsjuksköterska arbetade hon i elevhälsan i fem år, men kände sig inte riktigt färdig med Neo och sökte sig därför tillbaka till avdelningen för snart fyra år sedan.
– Att arbeta med för tidigt födda barn är ett roligt och variationsrikt arbete. Vårdtiderna varierar från ett par timmar till flera månader. Föräldrarna och eventuella syskon fyller en viktig roll i vården. Jag uppskattar kombinationen av att stödja föräldrarna i deras föräldraskap till att arbeta i mer akuta situationer på exempelvis förlossningen eller operationsavdelningen, i nära samverkan med läkare, barnmorskor och andra professioner, säger Carolina Åhsberg.
Therese Blomquist inledde sin karriär på Neo som barnsköterska 1999. Hon utbildade sig så småningom till sjuksköterska och tog examen 2007. Parallellt med det kliniska arbetet är hon även NIDCAP-observatör. NIDCAP är ett program och en vårdfilosofi för barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård.
– Nu utbildar jag även övriga medarbetare på avdelningen i NIDCAP så vi tillsammans kan hjälpa föräldrarna att knyta an till sitt barn. Ibland stöttar jag även upp i Neo-avdelningens hemvård. Det är verkligen givande att se hur föräldrarna vars barn tidigare vårdats hos oss knyter an till sitt barn i sin hemmiljö. Vi är en klinik som präglas av ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete som vi sjuksköterskor är med och driver tillsammans med chefer och övriga medarbetare. Jag trivs också väldigt bra med våra chefer, som har gedigen klinisk erfarenhet och är både engagerade, empatiska och entusiasmerande, säger hon.

Barn- och ungdomskliniken – Vrinnevisjukhuset i Norrköping – Region Östergötland

Barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en modern och effektiv klinik med välfungerande processer. Här bedrivs pediatrisk vård inom alla subspecialiteter, specialistmottagningar, dagvård, avancerad hemsjukvård för 0–18 år samt slutenvård.

www.regionostergotland.se