Sjuksköterskestudenter

VFU med kvalitet avgörande för sjuksköterskor

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Lena Lee
Marlene Juhl, ordförande i Vårdförbundet Student. Foto: Lena Lee

Sjuksköterskestudenters tillgång till erfarna handledare och högkvalitativa VFU-platser är i många fall helt avgörande för deras motivation att fullfölja utbildningen. Vårdförbundet Student efterlyser därför en nationell samordning av VFU-platser samt att handledare ges rimliga förutsättningar att genomföra sitt viktiga uppdrag.

För sjuksköterskestudenter erbjuder VFU en möjlighet att omsätta teori i praktik.
Intrycken under VFU är dock inte alltid positiva. Enligt Vårdförbundet Students VFU-enkät överväger 22 procent av studenterna att avsluta sin utbildning efter genomförd VFU. Bristfälliga VFU-perioder kan också innebära att sjuksköterskestudenterna inte tillgodogör sig nödvändig kompetens.
– Alltför många tilldelas relativt nyutexaminerade handledare som ännu inte hunnit bli trygga i sin yrkesroll. Vårt mål är att samtliga VFU-handledare ska ha gått en handledarutbildning på 7,5 hp, men än viktigare är att handledaruppdraget inte ska medföra en än mer pressad arbetssituation för handledaren. Det handlar helt enkelt om att göra handledaruppdraget attraktivt genom att erbjuda rimliga villkor, säger Marlene Juhl, som sedan hösten 2022 är ordförande i Vårdförbundet Student.

”Vi arbetar för att säkerställa en likvärdig och jämn kvalitet på samtliga sjuksköterskeutbildningar i landet.”

Specialistutbildning ska löna sig
– Vi sjuksköterskestudenter kräver både högre ingångslöner och en förbättrad löneutveckling genom hela yrkeslivet för att vilja arbeta i kommuner och regioner framöver. Hållbara arbetstider, tillräckligt med återhämtning, möjlighet att påverka schemaläggningen och kontinuerlig fortbildning är andra faktorer som vi studenter prioriterar för en långsiktigt hållbar sjuksköterskekarriär. Vi driver även frågan att specialistutbildning verkligen ska löna sig, säger Marlene Juhl.

Bra yrkesintroduktion
Ytterligare en prioriterad fråga för Vårdförbundet Student är att öka examinationsgraden på sjuksköterskeutbildningarna runtom i landet.
– Vi arbetar även för att säkerställa en likvärdig och jämn kvalitet på samtliga sjuksköterskeutbildningar i landet. Om många studenter hoppar av utbildningen på ett specifikt lärosäte så gäller det att följa upp och analysera skälen till avhoppen. Det är också viktigt att samtliga nyexaminerade sjuksköterskor erbjuds en genomtänkt introduktion. Bristfälliga yrkesintroduktioner kan innebära att fler lämnar yrket redan efter ett par år, säger Marlene Juhl.