Presentation
Karolinska universitetssjukhuset Tema Cancer

Utvecklande sjuksköterskejobb i cancervårdens framkant

Publicerad 17 oktober 2023
Foto: Fredrik Hjerling
Agnes Matsson, sjuksköterska, Carin Eriksson, onkologisjuksköterska och klinisk omvårdnadsledare, Emmy Persson, sjuksköterska, Hanna Dubois, universitetssjuksköterska och Tanja Wikholm, sjuksköterska på Tema Cancer. Foto: Fredrik Hjerling
Agnes Matsson, sjuksköterska, Carin Eriksson, onkologisjuksköterska och klinisk omvårdnadsledare, Emmy Persson, sjuksköterska, Hanna Dubois, universitetssjuksköterska och Tanja Wikholm, sjuksköterska på Tema Cancer. Foto: Fredrik Hjerling

– Det bästa med att jobba inom Tema Cancer är mötet med patienterna. Många får dystra besked men vi har mycket hopp att ge i form av avancerad omvårdnad och behandlingar, som i bästa fall kan bota svår sjukdom, säger Hanna Dubois, universitetssjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Tema Cancer är ett av de största av Karolinska universitetssjukhusets teman. Här utreds, behandlas och vårdas patienter med någon form av tumörsjukdom. Hit kommer även patienter med godartade tillstånd inom bland annat inom urologi, endokrinologi, hematologi och koagulation.
Carin Eriksson, onkologisjuksköterska och klinisk omvårdnadsledare på en kirurgonkologisk vårdavdelning i Solna har arbetat inom verksamheten i elva år.
– Att jag blivit kvar så länge handlar i första hand om våra fantastiska patienter. Här finns också goda utvecklingsmöjligheter och en lyhörd ledning. Jag har bland annat haft förmånen att utbilda mig till specialistsjuksköterska i onkologi. Sedan ett år tillbaka har jag en tjänst som klinisk omvårdnadsledare.

Nu söker vi sjuksköterskor till Tema Cancer. Klicka här för mer information och ansökan

Klicka här för att läsa mer om att jobba på Tema Cancer

Många möjligheter
Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Solna och Huddinge där Hanna Dubois började på dåvarande Gastrocentrum för ganska precis tio år sedan. Sedan dess har hänt en hel del.
– De senaste åren har jag forskat på ämnet patientdelaktighet. Jag disputerade i november förra året och arbetar sedan dess som universitetssjuksköterska och som studentansvarig inom Tema Cancer Omvårdnadsområde 1 som består av ME Övre Buk, ME urologi och ME CAST.
Hanna är nu på väg tillbaka i klinisk tjänst och ska inom kort börja på IMA, en intermediärvårdsavdelning med avancerad postoperativ vård och övervakning.
– Jag är även specialistsjuksköterska i akutsjukvård och trivs med att kombinera undervisning, forskning och klinisk vård. Allt detta knyts ihop i min kommande tjänst.
Liksom Carin lyfter Hanna fram de goda utvecklingsmöjligheterna inom Tema Cancer.
– Jag är en person som vill utvecklas och blir rastlös om det inte händer saker. Här blir jag verkligen lyssnad på och har aldrig fått ett nej när jag kommit med en projektidé eller önskemål om utbildning. Jag har till exempel fått gå min specialistutbildning på arbetstid och forskar på samma villkor som läkarna. Som sjuksköterska ges du fantastiska möjligheter inom Tema Cancer.

Bra start
Agnes Matsson som tog sin sjuksköterskeexamen för tre år sedan började direkt på en hematologisk vårdavdelning i Solna.
– En stor anledning bakom mitt val av arbetsplats är att avdelningen har en stor grupp seniora sjuksköterskor. Här har jag tillåtits att vara ny och lotsats in i verksamheten med ett strukturerat introduktionsprogram och erfarna kollegor vilket gav mig en trygg start i yrket.
Även Agnes lyfter fram de goda möjligheterna till utveckling.
– Alla som börjar på avdelningen får en gedigen fortbildning i hematologi. Arbetsuppgifter och ansvar ökar i takt med erfarenhet. Under mitt första år fick jag även en ”körkortsutbildning” i cytostatikahantering. Med den i ryggen finns goda möjligheter att läsa vidare och bli specialistutbildad om man vill det.

Stor variation
Tanja Wikholm och Emmy Persson som arbetar som sjuksköterskor på bäckenonkologisk vårdavdelning i Solna är liksom Agnes förhållandevis nya i yrket.
– Jag började på avdelningen direkt efter min examen för två år sedan. Eftersom jag gjorde min VFU här visste jag vad som väntade i form av nära teamarbete och roliga arbetsuppgifter. Efter ett par månader som undersköterska i verksamheten anställdes jag som sjuksköterska vilket gjorde att jag kände mig tryggare när det var dags att gå in min nya roll. Jag är väldigt glad för den erfarenheten.
Hon får medhåll av Emmy som berättar en liknande historia.
– Även jag började som undersköterska när jag var nyexad. Det var en nyttig erfarenhet när det var dags att gå in i sjuksköterskerollen.
Att hon valde att börja på bäckenonkologisk avdelning har flera orsaker.
– Här finns en bred patientgrupp i alla åldrar med olika former av cancerdiagnoser. Vi har till exempel ett riksintag på sarkompatienter och på avdelningen finns både unga, gamla, kurativa och palliativa patienter. Det vida spektrumet är svårt att finna någon annanstans. Om man vill arbeta brett när man är nyutexaminerad eller lära sig nya saker när man har jobbat några år, då kan jag verkligen rekommendera ett jobb inom Tema Cancer!

Nu söker vi sjuksköterskor till Tema Cancer. Klicka här för mer information och ansökan

Klicka här för att läsa mer om att jobba på Tema Cancer

Tema Cancer – Karolinska universitetssjukhuset

Tema Cancers vision är att bedriva världsledande vård, utbildning och forskning för en förbättrad livskvalitet och överlevnad för patienter med tumörsjukdom. Vi har ett nära samarbete med Karolinska Institutet vilket gör att vi kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet. Inom Tema Cancer erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling för vårdpersonal. Cancersjukvården inom Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet är sedan 25 mars 2020 ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre av OECI, Organization of European Cancer Institutes.

www.karolinska.se